Kalendář akcí

05.01.2017 - Bezplatný kurz pro chůvy

V rámci realizace nového projektu hledáme ženy ve věku 55 až 64 let, které by měly zájem absolvovat bezplatný kurz pro chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky. Ten je následně zakončen zkouškou z profesní kvalifikace.

Více informací o kurzu i projektu naleznou zájemkyně zde.

05.01.2017 - Nový projekt ESF

Dne 1.1.2017 byla zahájena realizace nového projektu s názvem "Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze".

Více informací o něm najdete zde.

10.03.2016 - Zkoušky z profesní kvalifikace

Informujeme zájemce, že zkoušky z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) se budou konat 18.5. a 19.5.2016. Více informací u paní Dany Zichové, tel.: 725 409 695. Cena zk

16.10.2015 - Služba Domácí hlídání

Informujeme všechny rodiče, že služba Domácí hlídání zůstává v provozu i nadále, tedy i po ukončení realizace projektu dotovaného z ESF. Více informací o této službě nejdete zde .

 

21.01.2015 - Vzdělávací kurz pro chůvy

V rámci realizace projektu Udržení služby Domácí chůva nabízi naše organizace bezplatné kurzy pro chůvy, které budou ukončeny zkouškou z profesní kvalifikace.

Více informací naleznete zde nebo u manažerky projektu paní Dany Zichové: dana.zichova@zzpraha4.cz, tel.: 725409695.

01.01.2015 - Daňová sleva za jesle pro rok 2014

Nové ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů 

Maximální výše uplnatněné slevy je pro rok 2014 - 8500 Kč za každé vyživované dítě, viz text níže.

Naše organizace na požádání vystaví Potvrzení o výši zaplacených poplatků (školného).
Kontakt:
 • Jesle Kotorska: reditelstvi@zzpraha4.cz
 • Jesle Rabasova: simona.hanusova@zzpraha4.cz
Nutné údaje:
 
 1. Jméno vyživovaného dítěte
 2. Rodné číslo dítěte
 3. Jméno poplatníka/rodiče/
 4. Rodné číslo poplatníka
 5. Jesle Kotorská/Rabasova (vybrat)
 6. Poznámka: Žádám o toto potvrzení pro zaměstnavatele nebo k daňovému přiznání (vybrat jednu z možností)
Podmínky poskytnutí slevy jsou podrobně popsány v novém ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů – Sleva za umístění dítěte. 
 
 
 1. Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
 2. Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
 3. Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
 4. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).
 5. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.“
Z toho lze vyvodit následující:
 • Jedná se o výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte v předmětném zařízení v daném zdaňovacím období. Současně si poplatník (rodič) s příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů tyto částky nebude moci uplatnit jako daňový výdaj. 
 • Daňová úleva bude náležet na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, tzn. na dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, s výjimkou vnuka (vnučky) nebo vnuka (vnučky) druhého z manželů. Jde o podporu rodičů. V případě vnuka nebo vnuka druhého z manželů bude moci prarodič uplatnit slevu za stejných podmínek, pouze pokud je dítě rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno do péče nahrazující péči rodičů. 
 • Sleva na dani se bude vztahovat na každé dítě umístěné ve zmíněném zařízení s tím, že výše slevy na každé z dětí bude limitována výší minimální mzdy platnou k 1. dni zdaňovacího období (pro rok 2014 se jedná o částku 8500 korun, pro rok 2015 se jedná o 9200 korun). Na totéž dítě si ji uplatní pouze jeden z rodičů obdobně, jako je tomu u daňového zvýhodnění.
 • Do výdajů za umístění dítěte nelze zahrnout výdaje na stravování, nebo náklady na dopravu.

15.05.2014 - Seminář 15.5.2014 Péče o děti jako mezigenerační most

Vážená paní, Vážený pane,
ráda bych Vás pozvala na seminář v rámci mezinárodního projektu Péče o děti jako mezigenerační most, který je zaměřen na předškolní péči a výchovu.

 Vedle zkušeností ze zahraničí bude akce věnována zejména nově vznikající aktivitě - Asociaci rané péče a výchovy (ARPAV), www.arpav.org.
Posláním Asociace je zejména podpora rozšiřování nabídky kvalifikované a dostupné předškolní péče a výchovy v ČR, podpora zkvalitnění rodinné politiky a  zvýšení podpory rodin s dětmi.

Registrujte se prosím do 12.5.2014 na: helena.kavanova@zzpraha4.cz

Těším se na spolupráci!
 

Info ZDE

25.02.2014 - Seminář - Péče o děti ve věku do 6 let ze švýcarského a českého pohledu

Vážení kolegové,

 rádi bychom vás pozvali na seminář, který se bude konat v rámci realizace projektu "Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání"

Seminář se uskuteční 25.2.2014 od 9:00 do 13:00 hod. (v rámci „Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce).

Program naleznete zde.

Svoji registraci proveďte prosím do 23.2.2014 na adrese: helena.kavanova@zzpraha4.cz

Seminář proběhne v budově Nuselské radnice Prahy 4, adresa: Táborská 500, Praha 4 – zasedací sál 2.patro.

21.01.2014 - Konference Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání

Vážení kolegové,

 rádi bychom vás pozvali na závěrečnou konferenci, která se bude konat v rámci realizace projektu "Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání".

Konference se uskuteční 21.1.2014 od 9:00 do 17:00 hod. (v rámci „Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce).

Program naleznete zde.

Svoji registraci proveďte prosím do 16.1.2014 na adrese: helena.kavanova@zzpraha4.cz

Konference proběhne v budově Nuselské radnice Prahy 4, adresa: Táborská 500, Praha 4 – společenský sál 3.patro.

20.01.2014 - Seminář - Financování předškolní péče v ČR

Vážení kolegové,

 rádi bychom vás pozvali na seminář, který se bude konat v rámci realizace projektu s názvem " Financování předškolní péče v ČR - vize" (v rámci „Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce).

Seminář se uskuteční 20.1.2014 od 14:00 do 18:00 hod. a jeho tématem bude financování předškolní péče ve Švýcarsku a využitelnost v českých podmínkách.

Bližší info naleznete zde.

Seminář je bezplatný.

Svoji registraci proveďte prosím do 16.1.2014 na adrese: helena.kavanova@zzpraha4.cz

Seminář proběhne v budově Nuselské radnice Prahy 4, adresa: Táborská 500, Praha 4 – zasedací sál 2.patro.

12.11.2013 - Den otevřených jeslí Kotorská 12.11.2013

Srdečne Vás zveme na další Den otevřených jeslí, tentokrát na Kotorské.

Akce proběhne 12.11.2013 od 14,00 do 16,30 hod.

Na adrese: Kotorská 1590/40, Praha 4

Těšíme se na Vás.

Více informací zde.

11.11.2013 - Seminář - Rozmanitost forem předškolní péče ve Švýcarsku

Vazeni kolegove,

 rádi bychom vas pozvali na seminar, ktery se bude konat v ramci realizace projektu s nazvem " Zavedení novych trendu a metod predskolniho vzdelavani " (v rámci „Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české

Seminar se uskutecni 11.11.2013 od 14:30 hod. a jeho tematem bude "Rozmanitost forem předškolní péče ve Švýcarsku – inspirace pro
Českou republiku“
". Blizsi info naleznete zde.

Seminar je bezplatny.

Svoji registraci provedte prosim do 8.11.2013 na adrese: reditelstvi@zzpraha4.cz ; 241 011 79

Seminar probehne v budove Stare radnice Prahy 4, adresa: Táborská 350/32, Praha 4 – Nusle.


Budeme se na vas tesit!