Dotazy

 1) Jaký je nejvhodnější věk dítěte pro přijetí do dětské skupiny?

Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.

Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.

2) Jak se do dětské skupiny přihlásit ?

Přihlášku si můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.

Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty a potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně vyjmenování podstoupených očkování přinést hlavní vychovatelce DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.

Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.

3) Jaká je provozní doba dětské skupiny, do kdy je nutné dítě přivézt?

Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6,30 do 17,00 hodin.

Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8,00 téhož dne.

4) Jaká je optimální doba pobytu dítěte v dětské skupině?

Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.

5) Jakým způsobem si dítě zvyká na pobyt v dětské skupině?

Dítě zůstává první den v dětské skupině 2 hodiny. Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.

6) Kolik je vychovatelek na oddělení (kolik je dětí na jednu vychovatelku)?

Na jednotlivých odděleních jsou 2 – 3 vychovatelky a jedna pomocnice.

V průměru vychází na jednu sestru 5 – 6 přítomných dětí.

7) Jaké je věkové složení dětí na odděleních?

V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku. Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších. Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.

8) Jak je to se spánkem dětí – je možný dopolední spánek? Musí dítě spát, když není zvyklé spát?

Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo. Dětí spí od 12,15 – 14,30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.

9) Co musí dítě umět před nástupem do dětské skupiny?

Na dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky. Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.

10) Co musí s sebou dítě mít do dětské skupiny?

Je pořeba, aby dítě do DS mělo bačkory s pevnou podrážkou, pyžamo, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).

Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!

11) Jakým způsobem je možné vyzvedávat dítě z dětské skupiny?

Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18ti let určeným rodiči formou plné moci.

12) Jaké je odborné vzdělání personálu dětské skupiny.

V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál - dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry a zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko psychologickým školením. Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.

Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazvány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester. U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.