Dotazy

1) Jaký je nejvhodnější věk dítěte pro přijetí do dětské skupiny?
Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.
 
2) Jak se do dětské skupiny přihlásit?

Přihlášku si stáhněte z našeho webu. Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.

Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty a potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně vyjmenování podstoupených očkování přinést hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.
 
3) Jaká je provozní doba dětské skupiny, do kdy je nutné dítě přivézt?
Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6,30 do 17,00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8,00 téhož dne.
 
4) Jaká je optimální doba pobytu dítěte v dětské skupině?
Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.
5) Jakým způsobem si dítě zvyká na pobyt v dětské skupině?
Dítě zůstává první den v dětské skupině 1- 2 hodiny. Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.
 
6) Kolik je vychovatelek na oddělení (kolik je dětí na jednu vychovatelku)?
Na jednotlivých odděleních jsou 2 – 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu sestru 5 – 6 přítomných dětí.
 
7) Jaké je věkové složení dětí na odděleních?
V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku. Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších. Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.
 
8) Jak je to se spánkem dětí – je možný dopolední spánek? Musí dítě spát, když není zvyklé spát?
Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo. Dětí spí od 12,15 – 14,30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.
 
9) Co musí dítě umět před nástupem do dětské skupiny?
Na dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky. Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.
 
10) Co musí s sebou dítě mít do dětské skupiny?
Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkory s pevnou podrážkou, pyžamo, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!
 
11) Jakým způsobem je možné vyzvedávat dítě z dětské skupiny?
Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18ti let určených rodiči formou plné moci.
 
12) Jaké je odborné vzdělání personálu dětské skupiny.
V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál - dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti 0-6let“. Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester. U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.