Novinky

01.04.2018 - Přihášky do Dětských skupin

Stále přijímáme přihlášky na školní rok 2018/19 do našich dětskcýh skupin!

 

01.03.2018 - Změna tarifu služby Domácí hlídání

Informujeme rodiče dětí služby Domácí hlídání, že od 1.3.2018 dochází ke změně ceníku služby.
 

Více informací zde.

 

09.01.2018 - Zápis dětí do Dětských skupin pro rok 2018/2019

Zápis dětí do Dětských skupin ZZ MČ Praha 4

Informujeme rodiče dětí od 1. do 3. roku věku, že termín pro podání přihlášky do Dětských skupin (Kotorská a Rabasova) na rok 2018/2019 je od 1.3. do 23.3. 2018. V tomto termínu prosím osobně odevzdávejte své přihlášky u vedoucích dětských skupin pí. Bezouškové (DS Kotorská) nebo pí. Hanusové (DS Rabasova). Na základě jejího odevzdání bude uchazeči uděleno identifikační číslo.

Po tomto datumu budou všechny ostatní přihlášky automaticky řazeny mezi tzv. náhradníky.

Přihláška do DS je ke stažení na našem webu: http://www.zzpraha4.cz/detske-skupiny

 

Provoz DS Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha - Pól růstu ČR.

Více informací o Dětských skupinách, realizovaných projektech a podmínkách přijetí najdete na webových stránkách www.zzpraha4.cz.

Kontakt DS:

Dětské skupiny Kotorská

Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4

Hlavní vedoucí dětských skupin Vladimíra Bezoušková

tel.: +420 241 011 797

mobil: 724 817 633 (volejte prosím pouze ve všední den mezi 7 a 15.00 hodinou)

E-mail: jesle.kotorska@zzpraha4.cz

Dětské skupiny Rabasova

Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4

Hlavní vedoucí dětských skupin Simona Hanusová 

telefon: 241 442 217

mobil: 724 817 619  (volejte prosím pouze ve všední den mezi 7 a 15.00 hodinou)

E-mail: jesle.rabasova@zzpraha4.cz

 

02.06.2017 - Upozornění pro rodiče

Vzhledem k častým dotazům týkajících se pravidelné docházky dětí do dětské skupiny, Vám přinášíme pár informací:

  • Stávající i nově přijaté děti povinně pravidelně docházejí do dětské skupiny 5 dní v týdnu (bod.2.7 smlouvy) a minimální doba pobytu jsou 3 hod./den (bod 7.3 smlouvy).
  • Vzhledem k velkému množství přihlášených dětí budeme primárně přijímat děti, které tyto podmínky splní a teprve při nenaplnění kapacity dětských skupin budou přijaty děti, které toto nesplňují (tzn. chodí jen některé dny)
 
V případě dalších nejasností prosím kontaktujte hlavní vedoucí dětských skupin.
 
 

02.09.2016 - Nábor nových chův

Hledáme nové posily do kolektivu chův!

Hledáme nové posily do kolektivu chův a to především na odpolední vyzvedávání dětí ze školek nebo dětských skupin, tedy krátkodobé a pravidelné hlídání dětí. Máme zájem o aktivní chůvy s láskou k dětem a s časovou flexibilitou. Požadujeme alespoň jeden den, který by nám byla chůva schopna nabídnout pro práci chůvy. Práce chův je vykonávaná na dohodu o provedení práce. Odměna za hlídání je ve výši 100,-Kč/hodina hlídání jednoho dítěte. Hlídání probíhá přímo v domácnostech nebo v blízkém okolí domova (hřiště, park).
Více informací o službě najdete na internetových stránkách www.zzpraha4.cz nebo u koordinátorek chův paní Heleny Langerové (tel.: 775474617, helena.langerova@zzpraha4.cz) a paní Lenky Dvořákové (tel.: 775474618, lenka.dvorakova@zzpraha4.cz). V případě vašeho zájmu neváhejte a domluvte si s námi schůzku. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci.
 
 

10.08.2016 - Snížení ceny školného a služby Domácí hlídání od září 2016

Přinášíme dobrou zprávou pro rodiče! Od září 2016 se zlevní měsíční školné za docházku do dětských skupin a navíc i hodinová sazba za službu Domácí hlídání.

Více informací naleznete zde:

Dětské skupiny

Domácí hlídání

Ceník

 

01.02.2016 - Zápis do Dětských skupin

18.12.2015 - PF 2016

Vážení rodiče,

přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016.

Za Zdravotnické zařízení MČ Praha 4,

Jan Schneider

(ředitel)

07.12.2015 - Hlídací služba v jeslích ZRUŠENA k 31.12.2015

Vážení rodiče,

k 31.12.2015 bude ukončena hlídací služba v jeslích (Kotorská i Rabasova).

Nadále můžete využívat služby Domácího hlídání, které pro Vás rádi zajistíme.

Kontakt na služby Domácího hlídání:

25.11.2015 - Informace pro rodiče - Dětské skupiny

Informace k přechodu na dětské skupiny.

Informativní dopis

 

16.01.2015 - Nový projekt OPPA byl schválen k finanční podpoře

Projekt s názvem "Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče – služby Domácí chůva" byl Radou hl. m. Prahy a jejím usnesením č. 61 ze dne 20. 1. 2014 schválen k podpoře.

Nyní Zdravotnické zařízení zahajuje jeho realizaci a připravuje vše potřebné pro naplnění cílových aktivit projektu.

Základní informace o projektu naleznete zde. Ty budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

PŘIJÍMÁME NOVÉ RODIČE DO PROJEKTOVÉ SLUŽBY DOMÁCÍ CHŮVA!

 

 

31.07.2014 - Tisková zpáva

Projekt „ASISTENTEK V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI“ jde do finále
 
Mezinárodní projekt Péče o děti jako mezigenerační most, financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z fondu ESF, má svoje první výsledky. Z třiceti přihlášených žen, úspěšně absolvovalo pilotní vzdělávací kurz „Asistentka v předškolní péči“, 28 účastnic. Cílovou skupinou pro realizaci vzdělávacího kurzu jsou ženy znevýhodněné na trhu práce.  Účastnice byly vybrány ze skupin - ženy pečující o děti do 15 let a ženy 50+. V červnu tak asistentky zakončily svůj půlroční intenzivní výcvik závěrečnou zkouškou a nyní úspěšně vstupují do praxe. Podle prvních vyhodnocení převyšuje poptávka po asistentkách značně nabídku a kapacitní možnosti, které jsou zatím k dispozici.
Výstupem celého projektu je nejen vzdělávací kurz, ale i Metodika programu, konference a semináře určené odborné veřejnosti či dalším zájemcům o předškolní vzdělávání.
Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 pracuje také na dalším projektu a to v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA). Finančně je tak podpořen projekt s názvem "Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve věku 0-6 let". Jeho realizace trvá od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014.
Oba projekty významně podporuje také ARPAV – Asociace rané péče a výchovy. Předseda a zakládající člen asociace Bc. Jan Schneider zde vidí velkou přidanou hodnotu: „Oba tyto projekty reagují na obrovskou poptávku po chůvách a asistentkách, které vedle pedagogů, mohou pečovat o děti do zahájení školní docházky v domácnostech, v neziskových organizacích, soukromých zařízeních či dětských skupinách. Navíc jsou projekty v naší sociální oblasti velice inovativní a pozitivně se odrazí v kvalitním životě mladých maminek.“
Inspiraci je dobré hledat také v zahraničí, kde jsou domácí chůvy a asistentky v předškolních zařízeních běžné. Nebývá pravidlem, že by dospělá osoba měla na starosti 28 dětí, jako v našich mateřských školách. „Nejlépe jsou na tom severské země, kde pečuje jedna dospělá osoba maximálně o 8 dětí najednou“, doplňuje Jan Schneider. Fungování „domácích chův“ i dalších možností péče o děti, např. v dětských skupinách, má za cíl, umožnit maminkám věnovat se na několik hodin denně práci a neztratit tak kontakt s oborem a tolik potřebné sebevědomí.
Projekt Péče o děti jako mezigenerační most vyvrcholí na podzim letošního roku závěrečnou konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 16. října 2014 od 9.00 hodin v prostorách Nuselské Radnice. 
 
Kontaktní osoba:
Dana Zichová
manažerka projektu
ZZ MČ Praha 4
Kotorská 1590/40, Praha 4
mobil: 725 409 695
mail: dana.zichova@zzpraha4.cz