Novinky

02.06.2017 - Upozornění pro rodiče

Vzhledem k častým dotazům týkajících se pravidelné docházky dětí do dětské skupiny, Vám přinášíme pár informací:

  • Stávající i nově přijaté děti povinně pravidelně docházejí do dětské skupiny 5 dní v týdnu (bod.2.7 smlouvy) a minimální doba pobytu jsou 3 hod./den (bod 7.3 smlouvy).
  • Vzhledem k velkému množství přihlášených dětí budeme primárně přijímat děti, které tyto podmínky splní a teprve při nenaplnění kapacity dětských skupin budou přijaty děti, které toto nesplňují (tzn. chodí jen některé dny)
 
V případě dalších nejasností prosím kontaktujte hlavní vedoucí dětských skupin.
 
 

22.03.2017 - Seznam přijatých dětí do Dětských skupin na rok 2017/18

Seznam přijatých dětí do Dětských skupin Kotorská i Rabasova na rok 2017/18 ke shlédnutí zde:

DS Kotorská

DS Rabasova

Všechny rodiče přijatých dětí žádáme, aby telefonicky potvrdili do 30.6.2017 hlavní vedoucí dětské skupiny nástup svého dítěte. Pokud tak neučiní, bude po 30.6.2017 na jeho místo přijato jiné dítě.

Hlavní vedoucí dětských skupin Vladimíra Bezoušková

  • telefon: 241 011 797
  • mobil: 724 817 633

Hlavní vedoucí dětských skupin Simona Hanusová 

  • telefon: 241 442 217
  • mobil: 724 817 619
 

19.12.2016 - Daňová sleva za jesle pro rok 2016

Nové ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů 

Maximální výše uplnatněné slevy je pro rok 2016 - 9900 Kč za každé vyživované dítě, viz text níže.

Naše organizace na požádání vystaví Potvrzení o výši zaplacených poplatků (školného).
 
Potvrzení budeme vystavovat do 31.3.2016
 
 
Kontakt:
  • DS Kotorska: vladimira.bezouskova@zzpraha4.cz; jesle.kotorska@zzpraha4.cz
  • DS Rabasova: simona.hanusova@zzpraha4.cz; jesle.rabasova@zzpraha4.cz
Nutné údaje:
 
  1. Jméno vyživovaného dítěte
  2. Rodné číslo dítěte
  3. Jméno poplatníka/rodiče/
  4. Rodné číslo poplatníka
  5. Poznámka: Žádám o toto potvrzení pro zaměstnavatele nebo k daňovému přiznání (vybrat jednu z možností)
Zákonem č. 127/2015 Sb. bylo pro zdaňovací období 2016 novelizováno znění § 35bb ZDP, čímž se zejména změnil pojem „umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku“ za pojem „umístění v předškolním zařízení“, čímž se se nově podle § 35bb odst. 6 ZDP rozumí:
 
  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí (může být státní, soukromá podle školského zákona, ale i např. lesní školka),
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině – zde je nutná registrace dětské skupiny u Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) pro uznatelnost slevy za školkovné (pokud dětská skupina není registrována u MPSV, což je dobrovolné, nemůže si poplatník uplatnit slevu),
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou:
    • zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
    • mateřskou školou podle školského zákona.
  • Do výdajů za umístění dítěte nelze zahrnout výdaje na stravování, nebo náklady na dopravu.

02.09.2016 - Nábor nových chův

Hledáme nové posily do kolektivu chův!

Hledáme nové posily do kolektivu chův a to především na odpolední vyzvedávání dětí ze školek nebo dětských skupin, tedy krátkodobé a pravidelné hlídání dětí. Máme zájem o aktivní chůvy s láskou k dětem a s časovou flexibilitou. Požadujeme alespoň jeden den, který by nám byla chůva schopna nabídnout pro práci chůvy. Práce chův je vykonávaná na dohodu o provedení práce. Odměna za hlídání je ve výši 100,-Kč/hodina hlídání jednoho dítěte. Hlídání probíhá přímo v domácnostech nebo v blízkém okolí domova (hřiště, park).
Více informací o službě najdete na internetových stránkách www.zzpraha4.cz nebo u koordinátorek chův paní Heleny Langerové (tel.: 775474617, helena.langerova@zzpraha4.cz) a paní Lenky Dvořákové (tel.: 775474618, lenka.dvorakova@zzpraha4.cz). V případě vašeho zájmu neváhejte a domluvte si s námi schůzku. Budeme se těšit na vzájemnou spolupráci.
 
 

10.08.2016 - Snížení ceny školného a služby Domácí hlídání od září 2016

Přinášíme dobrou zprávou pro rodiče! Od září 2016 se zlevní měsíční školné za docházku do dětských skupin a navíc i hodinová sazba za službu Domácí hlídání.

Více informací naleznete zde:

Dětské skupiny

Domácí hlídání

Ceník

 

01.02.2016 - Zápis do Dětských skupin

18.12.2015 - PF 2016

Vážení rodiče,

přejeme Vám veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016.

Za Zdravotnické zařízení MČ Praha 4,

Jan Schneider

(ředitel)

07.12.2015 - Hlídací služba v jeslích ZRUŠENA k 31.12.2015

Vážení rodiče,

k 31.12.2015 bude ukončena hlídací služba v jeslích (Kotorská i Rabasova).

Nadále můžete využívat služby Domácího hlídání, které pro Vás rádi zajistíme.

Kontakt na služby Domácího hlídání:

25.11.2015 - Informace pro rodiče - Dětské skupiny

Informace k přechodu na dětské skupiny.

Informativní dopis

 

23.01.2015 - Vzdělávací kurz pro chůvy

V rámci realizace projektu Udržení služby Domácí chůva bude realizován kurz s názvem "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".

Ten bude v rozsahu 160 hodin (80 hodin teorie, 80 hodin praxe v jeslích ZZMČP4) a v rámci projektu ho zařadíme do portfolia ZZ a nabídneme ho zájemkyním z řad cílové skupiny k absolvování. Kurz otevřeme pro 30 účastnic, kterým tím umožníme návrat na trh práce jako kvalifikované chůvy. Tento kurz bude zakončen zkouškou z odborné kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M). Zkouška z profesní kvalifikace opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.) a k výkonu práce chůvy v nově vznikajících dětských skupinách.

Více informací ke kurzu a popis cílové skupiny naleznete zde.

Kapacita kurzu byla naplněna dne 16.2.2015. Nyní přijímáme pouze náhradníky, kteří by nastoupili do kurzu jedině v případě nenastoupení přijatých zájemců.

Leták zde.

 

16.01.2015 - Nový projekt OPPA byl schválen k finanční podpoře

Projekt s názvem "Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče – služby Domácí chůva" byl Radou hl. m. Prahy a jejím usnesením č. 61 ze dne 20. 1. 2014 schválen k podpoře.

Nyní Zdravotnické zařízení zahajuje jeho realizaci a připravuje vše potřebné pro naplnění cílových aktivit projektu.

Základní informace o projektu naleznete zde. Ty budou průběžně doplňovány a aktualizovány.

PŘIJÍMÁME NOVÉ RODIČE DO PROJEKTOVÉ SLUŽBY DOMÁCÍ CHŮVA!

 

 

31.07.2014 - Tisková zpáva

Projekt „ASISTENTEK V PŘEDŠKOLNÍ PÉČI“ jde do finále
 
Mezinárodní projekt Péče o děti jako mezigenerační most, financovaný z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z fondu ESF, má svoje první výsledky. Z třiceti přihlášených žen, úspěšně absolvovalo pilotní vzdělávací kurz „Asistentka v předškolní péči“, 28 účastnic. Cílovou skupinou pro realizaci vzdělávacího kurzu jsou ženy znevýhodněné na trhu práce.  Účastnice byly vybrány ze skupin - ženy pečující o děti do 15 let a ženy 50+. V červnu tak asistentky zakončily svůj půlroční intenzivní výcvik závěrečnou zkouškou a nyní úspěšně vstupují do praxe. Podle prvních vyhodnocení převyšuje poptávka po asistentkách značně nabídku a kapacitní možnosti, které jsou zatím k dispozici.
Výstupem celého projektu je nejen vzdělávací kurz, ale i Metodika programu, konference a semináře určené odborné veřejnosti či dalším zájemcům o předškolní vzdělávání.
Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 pracuje také na dalším projektu a to v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA). Finančně je tak podpořen projekt s názvem "Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve věku 0-6 let". Jeho realizace trvá od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014.
Oba projekty významně podporuje také ARPAV – Asociace rané péče a výchovy. Předseda a zakládající člen asociace Bc. Jan Schneider zde vidí velkou přidanou hodnotu: „Oba tyto projekty reagují na obrovskou poptávku po chůvách a asistentkách, které vedle pedagogů, mohou pečovat o děti do zahájení školní docházky v domácnostech, v neziskových organizacích, soukromých zařízeních či dětských skupinách. Navíc jsou projekty v naší sociální oblasti velice inovativní a pozitivně se odrazí v kvalitním životě mladých maminek.“
Inspiraci je dobré hledat také v zahraničí, kde jsou domácí chůvy a asistentky v předškolních zařízeních běžné. Nebývá pravidlem, že by dospělá osoba měla na starosti 28 dětí, jako v našich mateřských školách. „Nejlépe jsou na tom severské země, kde pečuje jedna dospělá osoba maximálně o 8 dětí najednou“, doplňuje Jan Schneider. Fungování „domácích chův“ i dalších možností péče o děti, např. v dětských skupinách, má za cíl, umožnit maminkám věnovat se na několik hodin denně práci a neztratit tak kontakt s oborem a tolik potřebné sebevědomí.
Projekt Péče o děti jako mezigenerační most vyvrcholí na podzim letošního roku závěrečnou konferenci, která se uskuteční ve čtvrtek 16. října 2014 od 9.00 hodin v prostorách Nuselské Radnice. 
 
Kontaktní osoba:
Dana Zichová
manažerka projektu
ZZ MČ Praha 4
Kotorská 1590/40, Praha 4
mobil: 725 409 695
mail: dana.zichova@zzpraha4.cz