Zápis do dětských skupin na školní rok 2020/2021

Příjem přihlášek na školní rok 2020/2021, bude zahájen 2. března 2020.

Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení zde, případně je možné si jej u nás vyzvednout osobně.

Vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku je pak nutné osobně donést hlavní vedoucí dětských skupin, a to nejpozději do 30. dubna 2020 (přihlášky přijímáme i po tomto datu). Brzké podání přihlášky zvyšuje šanci přijetí Vašeho dítěte do dětské skupiny. V letošním roce budou do dětských skupin přijímány děti s datem narození od 1. ledna 2018.

Seznam přijatých dětí do dětských skupin zveřejníme na webových stránkách (pod přiděleným číslem) dne 22. května 2020. Všechny rodiče přijatých dětí žádáme, aby telefonicky potvrdili nejpozději do 19. června 2020 hlavní vedoucí dětské skupiny nástup svého dítěte. Pokud tak neučiní, bude jeho místo postoupeno náhradníkům!

Jednotlivé dětské skupiny mají kapacitu 20 dětí, kde působí tři vychovatelky a jedna asistentka vychovatelky. Péče o děti v celkem sedmi dětských skupinách je poskytována v našich prostorách v plně vybavených hernách uzpůsobených zájmům přítomných dětí. Děti mají u nás také k dispozici moderní zahradu, kterou aktivně využívají ke hře.

Měsíční školné v našich dětských skupinách činí 4.000 Kč. Stravné je stanoveno na 40 Kč/den. Platba je prováděna inkasem z bankovního účtu zpětně, za předcházející měsíc.

Kontakty:

Dětské skupiny KOTORSKÁ, Lenka Pozníková, hlavní vedoucí dětských skupin

Dětské skupiny RABASOVA, Simona Hanusová, hlavní vedoucí dětských skupin