Zápis do dětských skupin na školní rok 2021/2022

Příjem přihlášek na školní rok 2021/2022, bude zahájen 1. března 2021 a bude probíhat po dobu platnosti mimořádných opatření pouze elektronicky.

Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení zde, do odvolání není možné si jej u nás vyzvednout osobně.

Vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku (POZOR: po dobu platnosti mimořádných opatření je možné podat přihlášku i bez potvrzení pediatrem – to bude později doplněno) je pak nutné naskenovat (nikoliv poslat foto z mobilu!) a zaslat mailem hlavní vedoucí dětských skupin (kontakty níže), nebo vhodit do poštovní schránky budovy Kotorská či Rabasova (dle Vaší proference umístění dítěte), a to nejpozději do 30. dubna 2021 (přihlášky přijímáme i po tomto datu). ŽÁDÁME RODIČE, ABY DBALI NA ČITELNOST TEXTU V PŘIHLÁŠCE!!! Brzké podání přihlášky zvyšuje šanci přijetí Vašeho dítěte do dětské skupiny. Na školní rok 2021/2022 jsou do dětských skupin přijímány děti s datem narození od 1. 12. 2018 do 31. 8. 2020. Podmínkou pro přijetí dítěte je, že samo chodí.

Hlavní vedoucí dětských skupin Vás bude po obdržení přihlášky kontaktovat. Seznam přijatých dětí do dětských skupin zveřejníme na webových stránkách (pod přiděleným číslem) dne 21. května 2021. Všechny rodiče přijatých dětí žádáme, aby telefonicky potvrdili nejpozději do 18. června 2021 hlavní vedoucí dětské skupiny nástup svého dítěte. Pokud tak neučiní, bude jeho místo postoupeno náhradníkům!

Rodiče, kteří již dětské skupiny navštěvují, novou přihlášku nepodávají.

Jednotlivé dětské skupiny mají kapacitu 20 dětí, kde působí tři vychovatelky a jedna asistentka vychovatelky. Péče o děti v celkem sedmi dětských skupinách je poskytována v našich prostorách v plně vybavených hernách uzpůsobených zájmům přítomných dětí. Děti mají u nás také k dispozici moderní zahradu, kterou aktivně využívají ke hře.

Měsíční školné v našich dětských skupinách činí 4.000 Kč (při splnění podmínek). Stravné je stanoveno na 40 Kč/den. Platba je prováděna inkasem z bankovního účtu zpětně, za předcházející měsíc.

Kontakty:

Dětské skupiny KOTORSKÁ, Lenka Pozníková, hlavní vedoucí dětských skupin

Dětské skupiny RABASOVA, Simona Hanusová, hlavní vedoucí dětských skupin