Potvrzení školkovného pro daňové účely 2022

Milí rodiče, o potvrzení školkovného je třeba zažádat e-mailem vedoucí vychovatelku dětské skupiny.

K vystavení potvrzení potřebujeme tyto informace

DÍTĚ

1) Do jaké Dětské skupiny chodilo vaše dítě

2) Jméno a příjmení dítěte

3) Datum narození dítěte

4) Období, ve kterém dítě navštěvovalo Dětskou skupinu

RODIČ/POPLATNÍK, který uplatňuje slevu na dani

Jméno a příjmení

Potvrzení pro zaměstnavatele

Pro rodiče, kteří si budou uplatňovat slevu na školkovném u svého zaměstnavatele je termín předání ve mzdové účtárně do 15.2.2023.

Žádost pošlete na níže uvedený e-mail do konce ledna 2023. Potvrzení si lze osobně vyzvednout u vedoucí vychovatelky Dětské skupiny v Kotorské nebo Rabasově v termínu od 1.2.2023.

Potvrzení pro daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (OSVČ) za rok 2022

Pro rodiče, kteří si budou uplatňovat slevu na školkovném ve svém daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob je termín do 31.3.2023.

Žádost pošlete na níže uvedený e-mail do konce února 2023.

Potvrzení si lze osobně vyzvednout u vedoucí vychovatelky Dětské skupiny v Kotorské nebo Rabasově v termínu od 1.3.2023.

Dětské skupiny Kotorská – Lenka Pozníková: lenka.poznikova@zzpraha4.cz

Dětské skupiny Rabasova – Simona Hanusová: simona.hanusova@zzpraha4.cz