Domácí hlídání

Tato služba je určena pro rodiče, kteří z jakéhokoli důvodu chtějí, aby bylo jejich dítě hlídáno v domácím prostředí. Službu lze využívat pravidelně, nebo jen nárazově (nemoc dítěte, občasné hlídání ve večerních hodinách). Chůvy mohou dítě nejen pohlídat v domácím prostředí, ale v případě potřeby zajistit jeho odvod z dětské skupiny či školky domů, případně doprovodit dítě na odpolední zájmový kroužek. Vše záleží jen na společné dohodě rodiče a chůvy.

Tato služba je poskytována bez ohledu na trvalé bydliště rodiny, chůvy mohou hlídat po celé Praze. Služba také není omezena věkem dítěte.

INFORMACE pro chůvy a rodiče

Rodiče

Před prvním hlídáním v domácím prostření rodič vyplní a podepíše na předem domluvené schůzce s koordinátorkou služby Přihlášku do služby Domácí hlídání a Provozní řád služby Domácí hlídání. Dále je na této schůzce upřesněno, jak často by chtěl rodič službu využívat. Dle jeho potřeb je následně vybrána vhodná chůva.

Je důležité, aby byli všichni rodiče, kteří chtějí službu Domácí hlídání využívat, registrovaní na těchto webových stránkách (registrace vpravo nahoře vedle lišky). Získají tak přístup do rezervačního systému Domácího hlídání. Zde zadají svojí poptávku na Domácí hlídání a poté, co jim bude koordinátorkou přiřazena chůva, obdrží informační e-mail. Současně je registrace nezbytná pro přidělení variabilního symbolu, který se poté uvádí při každé platbě služby.

Koordinátorky chův:

Lenka Dvořáková (tel.: 775474618, lenka.dvorakova@zzpraha4.cz)

Helena Langerová (tel.: 775 474 617, helena.langerova@zzpraha4.cz)

Platba služby Domácí hlídání

Platba rodičů za Domácí hlídání probíhá před uskutečněním samotného hlídání.
Pro možnost objednání služby musí mít rodiče dostatečný kredit. Ten se nabíjí platbou na bankovní účet České spořitelny číslo 1977195379/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.
 

Cena za tuto službu od 1.3.2018 činí:

 • Cena za hodinu hlídání - objednávka do 12:00 předchozího pracovního dne - 120 Kč
 • Příplatek za objednávku na méně než 5 hodin - 10 Kč
 • Příplatek za každé další hlídané dítě za hodinu - 20 Kč
 • Příplatek za hodinu při hlídání o víkendu a státních svátcích - 20 Kč
 • Příplatek za objednávku po 12:00 předchozího pracovního dne - 20 Kč
Neúčtujeme příplatky za nemocné dítě a za večerní hlídání.
Dopravné v rozsahu pražské MHD je započítáno v ceně hlídání, výdaje za dopravu mimo MHD hradí zákazník dle chůvou předložených dokladů v plném rozsahu.
Půl hodina hlídání je účtována jako polovina ceny hodiny dle ceníku.
Minimální doba čerpání jsou 2 hodiny.
 

Po každém hlídání v domácnosti je rodičům z kreditu odečtena příslušná částka. Stav kreditu můžou rodiče sledovat po přihlášení na těchto webových stránkách. Stav kreditu rodičů je aktualizován 1x měsíčně a to vždy na přelomu měsíce. Zobrazovaný kredit je tedy aktuální k poslednímu dni předchozího měsíce. Pokud rodiče potřebují aktuálnější informace o kreditu, na vyžádání jim je zašle koordinátorka služby Domácí hlídání.

Nedostatečný kredit může být důvodem pro neposkytnutí služby Domácího hlídání.
 

Chůvy

Naše požadavky na ženy vykonávající pozici chůva v domácnosti:

 1. osoba starší 18 let
 2. alespoň započaté studium na škole se zdravotním, pedagogickým či sociálním zaměřením nebo osobní či pracovní zkušenosti s hlídáním dětí
 3. absolvování 2 denní praxe v našich dětských skupinách
 4. čistý výpis z trestního rejstříku
 5. Možnost hlídat v domácnosti i dopoledne (alespoň pár dní v týdnu)
 6. platný zdravotní průkaz

Práce chův je vykonávaná na DPP. Chůvy tedy mohou odpracovat 300 hodin za kalendářní rok.

Zájemkyně o tuto pracovní pozici se mohou obracet na koordinátorky chův:

Lenka Dvořáková (tel.: 775474618, lenka.dvorakova@zzpraha4.cz)

Helena Langerová (tel.: 775 474 617, helena.langerova@zzpraha4.cz)