Dokumenty ke stažení

Dokumenty související s poskytováním péče o děti v dětských skupinách

Pro přihlášení do dětské skupiny stačí předat vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku.

Upozorňujeme, že předem (doma) může rodič vyplnit pouze Přihlášku a Výpověď smlouvy. Ostatní dokumenty budou rodiče vyplňovat až při vstupním pohovoru s hlavní vedoucí DS! Zde na webu jsou dokumenty umístěny pouze z informačních důvodů.

Pomocný manuál pro rodiče, který přibližuje postup při přijímání dítěte do dětské skupiny, najdete zde:

Manuál pro přijetí do dětské skupiny

Dokument, který pomůže rodičům úspěšně zvládnout nástup dítěte do dětské skupiny a adaptační období, najdete zde:

Adaptace dítětě - pokyny pro rodiče

Vnitřní pravidla dětské skupiny

Rodič dítěte umístěného do DS je povinen po dobu čerpání dotace, tedy v období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022, vyplnit tyto dokumenty:

Karta účastníka - vzor zde

Potvrzení o vazbě na trh práce - vzor zde

Vzor žádosti o vydání potvrzení pro OSVČ zde

Čestné prohlášení podpořené osoby - vzor zde

Výpověď smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

Formát PDF

Formát DOCX

Dokumenty související se službou Domácí hlídání

Download

How to proceed when a child joins a children's group:

Manual for parents - admission to a children's group

Contract on providing child care services in a children's group - just specimen: CONTRACT

INTERNAL RULES – children’s group - just specimen