Dokumenty ke stažení

Dokumenty související s poskytováním péče o děti v dětských skupinách

Pro přihlášení do DS stačí předat vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku.

Upozorňujeme, že předem (doma) může rodič vyplnit pouze Přihlášku a Odhlášku. Ostatní dokumenty budou rodiče vyplňovat až při vstupním pohovoru s hlavní vedoucí DS! Zde na webu jsou dokumenty umístěny pouze z informačních důvodů.

Přihláška do dětské skupiny

Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

Provozní řád dětských skupin

Dokumenty spojené s realizací projektů financovaných z ESF v rámci OPPPR

Rodič dítěte umístěného do DS je povinen po dobu čerpání dotace, tedy v období 1.1.2018 - 31.12.2020, vyplnit tyto dokumenty:

Karta účastníka - vzor zde

Potvrzení o vazbě na trh práce - vzor zde

Vzor žádosti o vydání potvrzení pro OSVČ zde

Čestné prohlášení podpořené osoby - vzor zde

Čestné prohlášení o nástupu budoucím - vzor zde  (vyplňuje pouze rodič, který na pracovní pozici nastoupí až po adaptaci svého dítěte)

Odhláška z dětské skupiny

Dokumenty související se službou Domácí hlídání

Přihláška do služby Domácí hlídání

Provozní řád služby Domácí hlídání

Download

Children’s Group Application Form

Contract on providing child care services in a children's group

Contract on providing child care services in a children's group - just specimen: CONTRACT

Children’s group operational rules

OPERATIONAL RULES – children’s group - just specimen