Dokumenty ke stažení

Dokumenty související s poskytováním péče o děti v dětských skupinách

Pro přihlášení do DS stačí předat vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku.

Upozorňujeme, že předem (doma) může rodič vyplnit pouze Přihlášku a Odhlášku. Ostatní dokumenty budou rodiče vyplňovat až při vstupním pohovoru s hlavní vedoucí DS! Zde na webu jsou dokumenty umístěny pouze z informačních důvodů.

Přihláška do dětské skupiny

Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

Vnitřní pravidla dětských skupin - příloha smlouvy č. 1

Vnitřní pravidla Rabasova - Koťátka, Štěňátka, Žabičky, Myšky

Vnitřní pravidla Kotorská - Krtečci, Sluníčka, Berušky

 

Plán výchovy a péče dětských skupin - příloha smlouvy č. 2

Etický kodex dětských skupin - příloha smlouvy č. 3

Provozní řád dětských skupin

Provozní řád Rabasova - Koťátka, Štěňátka, Žabičky, Myšky

Provozní řád Kotorská - Krtečci, Sluníčka, Berušky

 

Příkaz k úhradě (INKASO)

Dokumenty spojené s realizací projektů financovaných z ESF v rámci OPPPR

Rodič dítěte umístěného do DS je povinen po dobu čerpání dotace, tedy v období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022, vyplnit tyto dokumenty:

Karta účastníka - vzor zde

Potvrzení o vazbě na trh práce - vzor zde

Vzor žádosti o vydání potvrzení pro OSVČ zde

Čestné prohlášení podpořené osoby - vzor zde

Čestné prohlášení o nástupu budoucím - vzor zde  (vyplňuje pouze rodič, který na pracovní pozici nastoupí až po adaptaci svého dítěte)

Výpověď smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

Výpověď smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

Formát PDF

Formát DOCX

Dokumenty související se službou Domácí hlídání

Přihláška do služby Domácí hlídání

Provozní řád služby Domácí hlídání

Download

Children’s Group Application Form

Contract on providing child care services in a children's group

Contract on providing child care services in a children's group - just specimen: CONTRACT

Children’s group internal rules

INTERNAL RULES – children’s group - just specimen

Child´s adaptation - informations for parents