Dokumenty ke stažení

Dokumenty související s poskytováním péče o děti v dětských skupinách

Pro přihlášení do dětské skupiny stačí předat vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku.

Upozorňujeme, že předem (doma) může rodič vyplnit pouze Přihlášku a Výpověď smlouvy. Ostatní dokumenty budou rodiče vyplňovat až při vstupním pohovoru s hlavní vedoucí DS! Zde na webu jsou dokumenty umístěny pouze z informačních důvodů.

Pomocný manuál pro rodiče, který přibližuje postup při přijímání dítěte do dětské skupiny, najdete zde:

Manuál pro přijetí do dětské skupiny

Dokument, který pomůže rodičům úspěšně zvládnout nástup dítěte do dětské skupiny a adaptační období, najdete zde:

Adaptace dítětě - pokyny pro rodiče

Výpověď smlouvy o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

Formát PDF

Formát DOCX

Provozní řád dětského hřiště dětských skupin Kotorská naleznete zde.

Dokumenty související se službou Domácí hlídání

Download - English versions of documents - Just specimen

Children’s Group Application Form - English version, just specimen!

How to proceed when a child joins a children's group:

Manual for parents - admission to a children's group

Contract on providing child care services in a children's group: CONTRACT - English version, just specimen!

INTERNAL RULES – children’s group - English version, just specimen!

Education and care plan – children’s group - English version, just specimen!

Code of ethic for Children´s groups - English version, just specimen!