DĚTSKÉ SKUPINY

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ

3D PROHLÍDKA

KE STAŽENÍ

Prázdninové přerušení provozu

Kotorská: 1.7.2024 – 26.7.2024
Rabasova: 29.7.2024 – 23.8.2024

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

DĚTSKÉ SKUPINY KOTORSKÁ: PŘIJATÍ / NÁHRADNÍCI

DĚTSKÉ SKUPINY RABASOVA: PŘIJATÍ / NÁHRADNÍCI

Aktuality

Dočasné přerušení služby Domácí hlídání

Poskytování služby Domácí hlídání bude z provozních důvodů dočasně přerušeno od 24.6.2024 (včetně) do odvolání. Přibližný předpoklad přerušení jsou 2 měsíce. O znovuobnovení provozu služby Domácí hlídání budou registrovaní uživatelé informováni e-mailem. Informace bude zároveň umístěna i na hlavní stránce webu Zdravotnického zařízení MČ Praha 4. Děkujeme za pochopení.

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025

Milí rodiče, zde je k nahlédnutí seznam přijatých dětí a náhradníků dětských skupin KOTORSKÁ a dětských skupin RABASOVA. Prosíme o potvrzení nástupu Vašeho dítěte maximálně do 17.5.2024. Nástup potvrďte telefonicky vedoucí dětských skupin, do kterých jste se hlásili. Kontakt je uveden pod tabulkou.

ZÁPIS DO DĚTSKÝCH SKUPIN na školní rok 2024/2025

Příjem přihlášek na školní rok 2024/2025 byl oficiálně zahájen 2. 4. 2024 a ukončen 15. 4. 2024. Vyplněnou přihlášku lze podat vedoucí dětských skupin. Děti budou přijímány na základě volné kapacity. V řádném termínu budou přijímány děti, které splňují podmínky viz Výše školkovného, bod 1) Rodiče, kteří již dětské skupiny navštěvují, novou přihlášku nepodávají! Formulář…

Videoporadna pro rodiče – adaptace dětí

V následujících 3 videích vás seznámíme s procesem adaptace dítěte do dětské skupiny a pomůžeme Vám jej lépe zvládnout. Díl 1. Nástup dítěte do dětské skupiny – Na co se připravit a co očekávat? Díl 2. Nové prostředí – Jak si na něj zvyknout? Jak můžeme dítěti usnadnit adaptaci? Díl 3. Dovednosti získané v dětské skupině a přechod…

Prázdninové přerušení provozu 2022

KOTORSKÁ prázdniny 4.7.2022 – 29.7.2022 RABASOVA prázdniny 1.8.2022 – 26.8.2022 Další důležité termíny a provozní informace naleznete zde

Den otevřených dětských skupin Rabasova

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dětských skupin Rabasova, který se uskuteční dne 24.5.2022 od 15:00 do 17:00. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

Ukončení platnosti Mimořádného provozního řádu

Dne 14. 3. 2022 byla ukončena platnost Mimořádného provozního řádu a dokumentu „Čestné prohlášení rodičů“. Tímto skončila povinnost nosit respirátory ve vnitřníchi venkovních prostorách dětských skupin. Není třeba dodržovat rozestupy a není omezen počet osob v dětských šatnách. Dětem při příchodu není měřena teplota.

Nový ceník služby Domácí hlídání od 1. 9. 2021!

Milí rodiče, již 11. rokem jsme tady pro Vás s nabídkou Domácího hlídání. Od 1.9.2021 dochází ke změně provozního řádu, včetně ceníku. Další informace ke službě Domácí hlídání naleznete zde. Lenka Dvořáková, koordinátorka služby Domácí hlídání a kolektiv chův

Dobrá zpráva o letním provozu dětských skupin!

V letošním roce bude mimořádně přerušen letní provoz v dětských skupinách POUZE NA 2 TÝDNY v každé budově. 5. 7. – 16. 7. 2021 budou uzavřeny DS Rabasova 2. 8. – 14. 8. 2021 budou uzavřeny DS Kotorská Školkovné bude v měsíci uzavírky sníženo na 2.000,- Kč
Datový zdroj 2

Nejčastější dotazy

Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.

Přihlášku si stáhněte z našeho webu.
Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.

Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty. Potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně informace, zda je dítě očkováno dle očkovacího kalendáře, viz 2. strana Přihlášky a přinést ji hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.

Pomocný manuál pro rodiče, který přibližuje postup při přijímání dítěte do dětské skupiny, najdete zde: Manuál pro přijetí do dětské skupiny

Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.
Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.
Dítě zůstává první den v dětské skupině 1 – 2 hodiny.
Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.
Každý nový rodič obdrží při podpisu smlouvy dokument, který mu má pomoci zvládnout adaptační dobu dítěte a rychle se zorientovat v základních provozních pravidlech dětské skupiny. Tento dokument naleznete zde.
 
Na každém oddělení jsou 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu vychovatelku 5 – 6 přítomných dětí.
V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku.
Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších.
Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.
Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo.
Dětí spí od 12:15 – 14:30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.
Dítě v době nástupu samo chodí. Na ostatní dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky. 
Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.
Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkory s pevnou podrážkou, pyžamo, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!
Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18-ti let určených rodiči formou plné moci.
V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál - dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko-psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti v dětské skupině“.
Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester.
U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.

V našich dětských skupinách hrají vzdělávací aktivity velice důležitou roli a vzdělávání vnímáme jako celoživotní proces. Účastníme se mnoha různých školení, seminářů a konferencí.

Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých let jsme se rozhodli i v roce 2022 využít nabídky společnosti Portál a posíláme na níže uvedená školení jednotlivé vychovatelky.

 • Písničky P. Jurkoviče s hrou na zvonky a s pohybem
 • Pohybové a psychomotorické hry s dětmi v MŠ, ZŠ a ŠD
 • Komunikace s rodiči v problémových situacích
 • Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybku
 • Český rok v tradicích
 • Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí v MŠ

Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli pozvat lektory k nám do zařízení a uskutečnit semináře vytvořené na míru vychovatelkám v dětských skupinách a zaměřené na problematiku dětí od 1 do 3 let věku. Semináře konané v našich prostorách navíc umožňují účast všech vychovatelek (na etapy) bez nutnosti omezení provozu v DS.

Pro rok 2022 jsme domluvili spolupráci s paní Mgr. Hanou Splavcovou, Garant předškolního vzdělávání z Pedagogického institutu ČR. Připravila pro nás kolokvia na téma „Výchova a péče dvouletých dětí“.

Letos uspořádáme zážitkové semináře s mentorkou pečujících osob, psycholožkou, paní Martinou Bezouškovou. 

Po domluvě s odborem hygieny dětí a mladistvých jsme přihlásili vychovatelky a kuchařky na školení „Hygienické minimum a správná hygienická praxe“.

Nadále probíhá vzdělávání pečujících osob formou online workshopů, pořádaných MPSV v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin.

 • Audit značky kvality
 • Logopedie u dětí předškolního věku
 • Pohyb jako cesta správného vývoje
 • Výtvarné techniky-soubor námětů pro využití v DS
 • Výchova srdcem
 • Adaptace a vývoj dítěte
 • Dětský výtvarný projev
 • BOZP v podmínkách dětských skupin
 • Laskavost, empatie, hranice ve výchově

Slovo ředitelky

Dne 20. 11. 2023

Vážení rodiče, klienti a příznivci našeho zařízení,

závěr starého roku a začátek nového bývají vždy obdobím hodnocení, rekapitulace, ale také startu do dalšího ročního období, které je spojeno s krásami zimy. To vše teď budeme nějakou dobu prožívat a doufám, že i společně s Vámi si užívat.  Jde o nástup samotné zimy, vánočních svátků a období po novém roce až do jara, kde na nás opět vykoukne více sluníčka a my se s chutí nadechneme jarního vzduchu. Ale i toto období má svoji krásu a také v tomto období rádi připravujeme zajímavý denní program pro děti. Tak jako každý rok uspořádáme pro děti mikulášskou oslavu, chystání se na Vánoce a následně také čekání na jaro, třeba i s troškou toho sněhu na našich zahradách. Pokud napadne, určitě ho využijeme k zimním hrám. Nové děti jsou již adaptované na naše dětské skupiny a my věříme, že se jim u nás líbí a užívají si každý den, který zde tráví ve hře, poznání a mezi kamarády.

O naší činnosti Vás budeme nadále a pravidelně informovat jak na webu, tak na facebookovém profilu, který získává mezi rodiči velkou oblibu. Proto se ho snažíme co nejvíce plnit, abyste měli přehled o tom, jak si děti užívají den a co nového se naučily. Neváhejte a zapojte se s námi do tvorby jeho obsahu. Zasílejte zajímavé zprávy, fotky a vše, o co byste se s námi chtěli podělit. Rádi zajímavosti zveřejníme. Naše zařízení je velmi otevřenou organizací, která dbá na osobní a kvalitní kontakt mezi rodiči, dětmi a pracovníky Zdravotnického zařízení MČ Praha 4.

Jako vždy také připomínáme, že provozujeme službu Domácí hlídání a vždy budeme rádi, pokud se přihlásí nová chůva, která má chuť rozšířit naši síť a starat se zodpovědně o děti v jejich domácím prostředí.

Ráda bych nám všem popřála příjemné dny plné lásky a rodinné pohody, abychom se pak u nás v dětských skupinách potkali vždy s úsměvem a dobrou náladou.

Pěkné dny přeje

Dana Zichová

ředitelka ZZ MČ Praha 4

vlcice
Datový zdroj 1
mrak-2
Datový zdroj 1
Datový zdroj 1

Kde nás najdete

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje Dětské skupiny na Praze 4

Dětské skupiny Kotorská
se nacházejí v Kotorské ulici číslo 1590/40.  Jedná se o lokalitu mezi stanicemi metra Pražského povstání a Pankrác. ukázat na mapě

Dětské skupiny Rabasova
se nacházejí v Rabasově ulici číslo 1068/12. Tedy v těsné blízkosti stanice metra Budějovická. ukázat na mapě