DĚTSKÉ SKUPINY

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ

FOTO GALERIE

KE STAŽENÍ

STÁLE MÁME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST!

PŘIJÍMÁME VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY

PŘIHLÁŠKA ke stažení ZDE

Dne 31. 8. 2020

Vážení rodiče,

VÍTÁME VÁS A VAŠE DĚTI V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021.

V plném provozu jsou všechny naše dětské skupiny.

Provoz je bohužel stále poznamenán koronavirovou epidemií a opatřeními, které je nutné dodržovat v našich životech a tudíž i našem zařízení. Rád bych Vás ujistil, že jsme velice dobře připraveni na celý provoz a důsledně se staráme o hygienu v obou budovách a celém provozu dětských skupin.  Stále je nutné a chci Vás o to požádat, abychom všichni společně dodržovali v nejvyšší možné míře všechna hygienická a bezpečností pravidla a opatření, jež jsou sloučena do Mimořádného provozního řádu, který naleznete zde. Prosíme Vás, abyste ho pročetli a řídili se jím. Zároveň stále platí, že při první návštěvě Vás požádáme o vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které naleznete zde.

Snažili jsme se zapracovat veškerá doporučení tak, abychom chránili zdraví Vaše, Vašich dětí, ale i našich zaměstnanců. Zároveň jsme vše nastavili tak, aby opatření co nejméně omezila fungování dětských skupin.

S přáním pevného zdraví

Ing. Jan Schneider, ředitel ZZ MČ P4

Nejčastější dotazy

Jaký je nejvhodnější věk dítěte pro přijetí do dětské skupiny?

Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.

Jak se do dětské skupiny přihlásit?

Přihlášku si stáhněte z našeho webu.
Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.

Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty a potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně vyjmenování podstoupených očkování přinést hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.
 

Jaká je provozní doba dětské skupiny, do kdy je nutné dítě přivézt?

Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.

Jaká je optimální doba pobytu dítěte v dětské skupině?

Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.

Jakým způsobem si dítě zvyká na pobyt v dětské skupině?

Dítě zůstává první den v dětské skupině 1 – 2 hodiny.
Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.

Kolik je vychovatelek na oddělení – kolik je dětí na jednu vychovatelku?

Na každém oddělení jsou 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu vychovatelku 5 – 6 přítomných dětí.

Jaké je věkové složení dětí na odděleních?

V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku.
Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších.
Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.

Jak je to se spánkem dětí – je možný dopolední spánek? Musí dítě spát, když není zvyklé spát?

Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo.
Dětí spí od 12:15 – 14:30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.

Co musí dítě umět před nástupem do dětské skupiny?

Na dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky.
Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.

Co musí s sebou dítě mít do dětské skupiny?

Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkory s pevnou podrážkou, pyžamo, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!

Jakým způsobem je možné vyzvedávat dítě z dětské skupiny?

Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18-ti let určených rodiči formou plné moci.

Jaké je odborné vzdělání personálu dětské skupiny?

V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál - dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko-psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti 0 – 6 let“.
Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester.
U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.

Jsou pečující osoby a zaměstnanci ZZ MČ Praha 4 dále vzděláváni?

V našich dětských skupinách hrají vzdělávací aktivity velice důležitou roli a vzdělávání vnímáme jako celoživotní proces. Přesto, že to není zákonnou povinností, jsou další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nedílnou součástí naší organizace. Účastníme se mnoha různých školení, seminářů a konferencí.

Výběr školení a seminářů absolvovaných v roce 2018

 • Vzdělávání dětí od dvou let
 • Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků
 • Poruchy chování a koncentrace u dětí
 • Emoce předškolního dítěte, aneb přehoďte výhybku
 • Problematika ADHD v praxi
 • Komunikace s dítětem s PAS (porucha autistického spektra)
 • Pohybové a psychomotorické hry pro děti
 • Hudební činnost v rozvoji slovní zásoby předškoláků
 • Kreativní tvoření jaro, léto podzim, zima
 • Umíte to s pohádkou
 • Jóga s dětmi I. - základní
 • Cvičíme tai-chi s dětmi
 • Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu
 • Písnička jako dárek
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Hry s padákem, stuhami a šátky

Novinky

Navýšení hodinového limitu dětem do 2 let věku

Informujeme rodiče, že od 1. 1. 2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče dávat děti do 2 let do dětské skupiny a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. Nadále platí, že od 2 let věku dítěte se docházka nikterak nesleduje.
Datový zdroj 2

Slovo ředitele

Vážení rodiče, prarodiče, děti a přátelé,

zahájili jsme další školní rok provozu našich dětských skupin ve Zdravotnickém zařízení městské části Praha 4, který je bohužel stále poznamenán koronavirovou epidemií a opatřeními, které je nutné dodržovat v našich životech a tudíž i našem zařízení. Rád bych Vás ujistil, že jsme velice dobře připraveni na celý provoz a důsledně se staráme o hygienu v obou budovách a celém provozu dětských skupin. Vaše děti, kterých máme opět přihlášeno velké množství, což nás nesmírně těší a bereme to jako důkaz naší dobré práce, jsou tedy v bezpečí a mohou si u nás užívat pohodové dny plné zábavy a her s kamarády. Zároveň je nutné a chci Vás o to požádat, abychom všichni společně dodržovali v nejvyšší možné míře všechna hygienická a bezpečností pravidla a opatření, které se budeme snažit v provozu nastavit na nezbytné minimum. Rádi bychom celým obdobím, kdy nám ještě virus aktivně určuje každodenní život, prošli bez nutnosti zpřísňování opatření nebo jakéhokoliv omezování provozu.

Zatím se nám to velice dobře daří, a tak jsme po nouzovém stavu a znovuotevření dětských skupin nezaháleli a prázdninové období využili smysluplně. Proto se naše dětské skupiny rozhodly podstoupit Audit značky kvality v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin. A můžeme se již nyní pochlubit tím, že šest skupin obdrželo certifikát kvality za rozvíjení činnosti v oblastech: Filosofie dětské skupiny, Plán výchovy a péče a jeho naplňování; Pečující osoby; Provoz dětské skupiny; Adaptační období; Bezpečnost a hygiena; Genderový a environmentální aspekt. Zbývající závěrečný audit sedmé dětské skupiny Žabičky proběhne začátkem příštího roku, protože nebylo možné ho z provozních důvodů zvládnout do konce tohoto roku. Doufám, že se co nejdříve opět vrátíme do běžného fungování společnosti a budeme pro děti opět schopni uspořádat i další tradiční akce plné her a zábavy. Dovolte mi, abych Vám na následujících řádcích připomenul ještě několik důležitých informací o našem zařízení.

Naší hlavní činností je péče o děti od jednoho roku do odchodu do mateřské školy v dětských skupinách – dřívějších jeslích. Díky podpoře našeho zřizovatele, městské části Praha 4, a díky prostředkům, které jsme na provoz dětských skupin získali z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR, jsme schopni zajišťovat velmi kvalitní služby, které jsou díky cenám dostupné pro naprostou většinu rodičů. Našim cílem je neustále se zlepšovat, proto velký důraz bereme na výběr těch nejlepších zaměstnanců a jejich další vzdělávání a rozvoj.

Kromě provozu dětských skupin je naše zařízení již 10 let velmi aktivní v poskytování služby „Domácí hlídání“, která má nejen na území Prahy 4 mezi rodiči velkou oblibu.

S celým týmem Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 si přeji, abyste u nás našli všechny potřebné služby, které umožní sladit Váš rodinný a pracovní život a poskytnout Vašim dětem všestranný rozvoj a individuální péči během jejich útlého dětství.

S úctou a přáním pevného zdraví

Ing. Jan Schneider
ředitel Zdravotnického zařízení MČ Praha 4

vlk
Datový zdroj 1
mrak-2
Datový zdroj 1
Datový zdroj 1

Kde nás najdete

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje Dětské skupiny na Praze 4

Dětské skupiny Kotorská
se nacházejí v Kotorské ulici číslo 1590/40.  Jedná se o lokalitu mezi stanicemi metra Pražského povstání a Pankrác. ukázat na mapě

Dětské skupiny Rabasova
se nacházejí v Rabasově ulici číslo 1068/12. Tedy v těsné blízkosti stanice metra Budějovická. ukázat na mapě