DĚTSKÉ SKUPINY

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ

FOTO GALERIE

KE STAŽENÍ

Aktuality

Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

Milí rodiče, zde je k nahlédnutí seznam přijatých dětí a náhradníků DS KOTORSKÁ a DS RABASOVA. Prosíme o potvrzení nástupu Vašeho dítěte maximálně do 18.6.2021. Nástup potvrďte telefonicky hlavní vedoucí dětských skupin, do kterých jste se hlásili. Kontakt je uveden pod tabulkou.

ZÁPIS DO DĚTSKÝCH SKUPIN na školní rok 2021/2022

Příjem přihlášek na školní rok 2021/2022, byl oficiálně zahájen 1. března 2021 a ukončen 30. dubna 2021. Vyplněnou přihlášku lze podat Hlavní vedoucí DS i mimo termín zápisu.V případě volného místa v DS Vás budeme kontaktovat. Rodiče, kteří již dětské skupiny navštěvují, novou přihlášku nepodávají! Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení…

Dobrá zpráva o letním provozu dětských skupin!

V letošním roce bude mimořádně přerušen letní provoz v dětských skupinách POUZE NA 2 TÝDNY v každé budově. 5. 7. – 16. 7. 2021 budou uzavřeny DS Rabasova 2. 8. – 14. 8. 2021 budou uzavřeny DS Kotorská Školkovné bude v měsíci uzavírky sníženo na 2.000,- Kč

OTEVŘENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN OD PONDĚLÍ 3. KVĚTNA 2021!

Máme pro Vás konečně skvělou zprávu! V pondělí 3. 5. 2021 konečně můžeme na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 29. 4. 2021 otevřít všechny naše dětské skupiny! Přítomnost svých dětí nemusíte dopředu oznamovat, protože tímto nařízením zahajujeme běžný provoz. Naopak nás kontaktujte, pokud nedorazíte, jinak Vám bude zaúčtován oběd. Těšíme se na všechny děti…

Otevření služby Domácí hlídání od středy 5. 5. 2021!

S radostí oznamujeme, že od středy 5. 5. 2021 je možné opět využívat službu Domácí hlídání! Všechny naše chůvy splňují podmínky stanovené mimořádnými opatřeními MZ ČR. Těšíme se na Vás!! Lenka Dvořáková, koordinátorka služby Domácí hlídání a kolektiv chův

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO RODIČE A JEJICH PENĚŽENKY!

Vzhledem k vládním opatřením a současnému uzavření dětských skupin od 1. 3. 2021 do odvolání jsme se rozhodli, že v našem zařízení dojde ke snížení plateb školkovného. Za měsíc BŘEZEN 2021 a DUBEN 2021 budou platby následující: –      při běžné platbě  4.000,- Kč/měs. se nehradí žádné školkovné –      při běžné platbě  10.000,- Kč/měs. se nehradí žádné…

NEVÍTE SI RADY S OŠETŘOVNÝM OD 1. BŘEZNA 2021?

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás několik informací a odkazů, kde se dozvíte podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. 3. 2021. Důležitá informace je, že všechny tiskopisy řešíte se zaměstnavatelem a nepotřebujete tak žádnou součinnost s našim zařízením. Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis a ten předá svému zaměstnavateli, který jej doplní…

Potvrzení školkovného 2020

Bližší informace zde

Navýšení hodinového limitu dětem do 2 let věku

Informujeme rodiče, že od 1. 1. 2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče dávat děti do 2 let do dětské skupiny a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. Nadále platí, že od 2 let věku dítěte se docházka nikterak nesleduje.

Potvrzení školkovného za rok 2020

Informace ZDE

Datový zdroj 2

Nejčastější dotazy

Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.

Přihlášku si stáhněte z našeho webu.
Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.

Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty a potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně vyjmenování podstoupených očkování přinést hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.
 
Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.
Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.
Dítě zůstává první den v dětské skupině 1 – 2 hodiny.
Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.
Na každém oddělení jsou 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu vychovatelku 5 – 6 přítomných dětí.
V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku.
Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších.
Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.
Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo.
Dětí spí od 12:15 – 14:30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.
Na dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky.
Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.
Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkory s pevnou podrážkou, pyžamo, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!
Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18-ti let určených rodiči formou plné moci.
V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál - dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko-psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti 0 – 6 let“.
Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester.
U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.

V našich dětských skupinách hrají vzdělávací aktivity velice důležitou roli a vzdělávání vnímáme jako celoživotní proces. Přesto, že to není zákonnou povinností, jsou další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nedílnou součástí naší organizace. Účastníme se mnoha různých školení, seminářů a konferencí.

Výběr školení a seminářů absolvovaných v roce 2018

 • Vzdělávání dětí od dvou let
 • Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků
 • Poruchy chování a koncentrace u dětí
 • Emoce předškolního dítěte, aneb přehoďte výhybku
 • Problematika ADHD v praxi
 • Komunikace s dítětem s PAS (porucha autistického spektra)
 • Pohybové a psychomotorické hry pro děti
 • Hudební činnost v rozvoji slovní zásoby předškoláků
 • Kreativní tvoření jaro, léto podzim, zima
 • Umíte to s pohádkou
 • Jóga s dětmi I. - základní
 • Cvičíme tai-chi s dětmi
 • Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu
 • Písnička jako dárek
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Hry s padákem, stuhami a šátky

Slovo ředitelky

Dne 1. 3. 2021

Vážení rodiče, klienti a příznivci našeho zařízení,

klasik by nejspíš řekl, že změna je život. A proto si Vás dovoluji informovat o jedné zásadní změně, která se týká našeho zařízení. Posledního února uzavřel po čtrnácti letech svoje působení v naší organizaci pan Jan Schneider, který v pozici ředitele vybudoval opravdu kvalitní zařízení, jež patří mezi špičku v republice. Mnoho let jsem mu stála po boku a společně jsme pracovali na tom, aby mohla být u nás předškolní péče o děti poskytována ve stoprocentní kvalitě. Naše zkušenosti jsme také společně předávali dál prostřednictvím mnoha odborných platforem. Nyní budu v nastaveném směru pokračovat v pozici ředitelky já a svou prací navážu na vše, co se ve Zdravotnickém zařízení městské části Praha 4 léta budovalo. Přeji bývalému řediteli mnoho dalších osobních i pracovních úspěchů a za nás všechny mu děkuji za odvedenou práci.

Dovolte, abych nyní alespoň částečně představila svoje plány a vize pro období, ve kterém budu působit v pozici ředitelky Zdravotnického zařízení městské části Praha 4. Ráda bych i v budoucnu posilovala postavení našeho zařízení v oblasti předškolní péče nejen na území Prahy 4, ale i v celé metropoli, abychom mohli i v následujících letech nabídnout rodičům a dětem hodnotné a dostupné služby, které mají svoje důležité místo v prostředí, kde chceme slaďovat rodinný a pracovní život. Nadále budu usilovat o kvalitní ekonomické zajištění celého provozu formou vícezdrojového financování, které nám vždy umožnilo další modernizaci a rozvoj.

Jsem ráda, že mám kolem sebe silný, stabilní a přitom velmi přátelský tým spolupracovníků, na které se mohu spolehnout. Tímto si Vám dovoluji garantovat, že naše zařízení pod mým vedením bude nadále vlajkovou lodí předškolní péče a bude mě velice těšit, když nám svoji důvěru vyjádříte tím, že k nám přivedete své děti.

S úctou

Dana Zichová, ředitelka Zdravotnického zařízení MČ Praha 4

_____________________________________________________________________________________________________________

Dear parents, clients and supporters of our pre-school establishment,

a classic would most probably say that a change is part of life. Allow me please to inform you about a very essential change, which will concern our establishment. At the end of February, after 14 years of active working,  Mr. Jan Schneider concluded his active work in our establishment. Nevertheless he managed to build a very fine facility. It belongs today to the best establishments in the Republic. I cooperated with Mr Schneider for a lot of years. Together we strived for a perfect quality life for  pre-school children. We also strived to pass on our experience with the help of a number of specialized platforms. That is why several expected and natural steps are going to take place.  I will try to support all these steps from my position of Director and support everything which has been built in our organization in the Prague 4 City part. I wish our former Director a lot of success, both personal and professional, and would like to thank him for the work done.

I am sure that a proper moment has come to introduce some of my plans and visions for the period during which I will work in the position of Director of  the Medical establishment in Prague 4 City part.
I would like to strengthen the position of our establishment in the sphere of pre-school care. Not only on the Prague 4 territory but also in the capital to be able to offer valuable services both to parents and to children. They will have an important place in the sphere where we want to harmonize family and working life. I will also strive to economically ensure the influx of finances from numerous resources. This has always enabled further modernization and development.

I am glad to work with a strong and stable, but nevertheless very friendly team of collaborators. Those are people who I can rely on. Please allow me to guarantee that our facility will under my leadership continue to be a flagship of  pre-school care. It will make me very happy if you demonstrate your confidence by coming to us with your children.     

Yours sincerely Dana Zichová

Director of Health Care Center Prague 4

vlcice
Datový zdroj 1
mrak-2
Datový zdroj 1
Datový zdroj 1

Kde nás najdete

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje Dětské skupiny na Praze 4

Dětské skupiny Kotorská
se nacházejí v Kotorské ulici číslo 1590/40.  Jedná se o lokalitu mezi stanicemi metra Pražského povstání a Pankrác. ukázat na mapě

Dětské skupiny Rabasova
se nacházejí v Rabasově ulici číslo 1068/12. Tedy v těsné blízkosti stanice metra Budějovická. ukázat na mapě