DĚTSKÉ SKUPINY

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ

FOTO GALERIE

KE STAŽENÍ

Zápis do dětských skupin na školní rok 2020/2021

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ ZDE: DS KOTORSKÁ / DS RABASOVA 

STÁLE PŘIJÍMÁME VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY!

Informace zde

Dne 19.5.2020

Vážení rodiče,

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI OD PŘÍŠTÍHO PONDĚLÍ, TEDY 25.5.2020, KDY OPĚT ZAHAJUJEME PROVOZ VŠECH NAŠICH SEDMI DĚTSKÝCH SKUPIN.

Po dobu epidemiologických opatření bude v platnosti Mimořádný provozní řád, který naleznete zde. Prosíme Vás, abyste ho pročetli a řídili se jím. Zároveň s sebou prosím při první návštěvě přineste vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které naleznete zde. Snažili jsme se zapracovat veškerá doporučení tak, abychom chránili zdraví Vaše, Vašich dětí, ale i našich zaměstnanců. Zároveň jsme vše nastavili tak, aby opatření co nejméně omezila fungování dětských skupin. Chceme, aby si děti pobyt u nás užívaly jako dřív.

Jak jsme již avizovali, za květen Vám nebudeme účtovat „školné“. Stravné za poslední květnový týden vyúčtujeme spolu s červnem. Prosíme Vás o hlášení dlouhodobější plánované absence.

S přáním pevného zdraví

Ing. Jan Schneider, ředitel ZZ MČ P4

Dne 11.5.2020

Obnovení služby Domácí hlídání

Vážení rodiče,

rádi vás informujeme, že dne 18.5.2020 obnovujeme provoz služby Domácí hlídání pro stávající klienty. Během hlídání budou vždy dodržována aktuální vládní nařízení související s bojem proti epidemii koronaviru.

Váš tým pracovníků ZZ MČ P4, služby Domácí hlídání

Nejčastější dotazy

Jaký je nejvhodnější věk dítěte pro přijetí do dětské skupiny?

Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.

Jak se do dětské skupiny přihlásit?

Přihlášku si stáhněte z našeho webu.
Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.

Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty a potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně vyjmenování podstoupených očkování přinést hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.
 

Jaká je provozní doba dětské skupiny, do kdy je nutné dítě přivézt?

Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.

Jaká je optimální doba pobytu dítěte v dětské skupině?

Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.

Jakým způsobem si dítě zvyká na pobyt v dětské skupině?

Dítě zůstává první den v dětské skupině 1 – 2 hodiny.
Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.

Kolik je vychovatelek na oddělení – kolik je dětí na jednu vychovatelku?

Na každém oddělení jsou 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu vychovatelku 5 – 6 přítomných dětí.

Jaké je věkové složení dětí na odděleních?

V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku.
Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších.
Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.

Jak je to se spánkem dětí – je možný dopolední spánek? Musí dítě spát, když není zvyklé spát?

Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo.
Dětí spí od 12:15 – 14:30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.

Co musí dítě umět před nástupem do dětské skupiny?

Na dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky.
Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.

Co musí s sebou dítě mít do dětské skupiny?

Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkory s pevnou podrážkou, pyžamo, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!

Jakým způsobem je možné vyzvedávat dítě z dětské skupiny?

Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18-ti let určených rodiči formou plné moci.

Jaké je odborné vzdělání personálu dětské skupiny?

V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál - dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko-psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti 0 – 6 let“.
Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester.
U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.

Jsou pečující osoby a zaměstnanci ZZ MČ Praha 4 dále vzděláváni?

V našich dětských skupinách hrají vzdělávací aktivity velice důležitou roli a vzdělávání vnímáme jako celoživotní proces. Přesto, že to není zákonnou povinností, jsou další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nedílnou součástí naší organizace. Účastníme se mnoha různých školení, seminářů a konferencí.

Výběr školení a seminářů absolvovaných v roce 2018

 • Vzdělávání dětí od dvou let
 • Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků
 • Poruchy chování a koncentrace u dětí
 • Emoce předškolního dítěte, aneb přehoďte výhybku
 • Problematika ADHD v praxi
 • Komunikace s dítětem s PAS (porucha autistického spektra)
 • Pohybové a psychomotorické hry pro děti
 • Hudební činnost v rozvoji slovní zásoby předškoláků
 • Kreativní tvoření jaro, léto podzim, zima
 • Umíte to s pohádkou
 • Jóga s dětmi I. - základní
 • Cvičíme tai-chi s dětmi
 • Hrajeme s dětmi na zobcovou flétnu
 • Písnička jako dárek
 • Netradiční výtvarné techniky
 • Hry s padákem, stuhami a šátky

Novinky

Navýšení hodinového limitu dětem do 2 let věku

Informujeme rodiče, že od 1. 1. 2020 došlo k navýšení počtu hodin z 46 na 92 hodin měsíčně, kdy mohou rodiče dávat děti do 2 let do dětské skupiny a zároveň pobírat rodičovský příspěvek. Nadále platí, že od 2 let věku dítěte se docházka nikterak nesleduje.
Datový zdroj 2

Slovo ředitele

Vážení rodiče, prarodiče, děti a přátelé,

vítám Vás na našich nových stránkách Zdravotnického zařízení městské části Praha 4, kde najdete všechny potřebné informace o naší organizaci, která se věnuje především poskytování kvalitních a dostupných služeb pro rodiny s dětmi.

Naší hlavní činností je péče o děti od jednoho roku do odchodu do mateřské školy v dětských skupinách – dřívějších jeslích. Díky podpoře našeho zřizovatele, městské části Praha 4, a díky prostředkům, které jsme na provoz dětských skupin získali z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR, jsme schopni zajišťovat velmi kvalitní služby, které jsou díky cenám dostupné pro naprostou většinu rodičů. Našim cílem je neustále se zlepšovat, proto velký důraz bereme na výběr těch nejlepších zaměstnanců a jejich další vzdělávání a rozvoj.

Kromě provozu dětských skupin je naše zařízení také již osmým rokem velmi aktivní v poskytování služby „Domácí hlídání“, která má nejen na území Prahy 4 mezi rodiči velkou oblibu. Za připomenutí stojí v prosinci 2018 končící projekt s názvem „Posilování pozice ohrožených žen ve věku 55-64 let na trhu práce v Praze“. Ten nám umožnil odborně vyškolit pro práci chůvy v kolektivním zařízení nebo v domácnosti dítěte mnoho aktivních zájemkyň o tuto zajímavou a naplňující práci.

S celým týmem Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 si přeji, abyste u nás našli všechny potřebné služby, které umožní sladit Váš rodinný a pracovní život a poskytnout Vašim dětem všestranný rozvoj a individuální péči během jejich útlého dětství.

S úctou

Ing. Jan Schneider
ředitel Zdravotnického zařízení MČ Praha 4

vlk
Datový zdroj 1
mrak-2
Datový zdroj 1
Datový zdroj 1

Kde nás najdete

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje Dětské skupiny na Praze 4

Dětské skupiny Kotorská
se nacházejí v Kotorské ulici číslo 1590/40.  Jedná se o lokalitu mezi stanicemi metra Pražského povstání a Pankrác. ukázat na mapě

Dětské skupiny Rabasova
se nacházejí v Rabasově ulici číslo 1068/12. Tedy v těsné blízkosti stanice metra Budějovická. ukázat na mapě