Ukončení platnosti Mimořádného provozního řádu

Dne 14. 3. 2022 byla ukončena platnost Mimořádného provozního řádu a dokumentu „Čestné prohlášení rodičů“.

Tímto skončila povinnost nosit respirátory ve vnitřních
i venkovních prostorách dětských skupin.

Není třeba dodržovat rozestupy a není omezen počet osob v dětských šatnách.

Dětem při příchodu není měřena teplota.