Domácí hlídání

Popis služby Domácí hlídání

Tato služba je určena pro rodiče, kteří z jakéhokoli důvodu chtějí, aby bylo jejich dítě hlídáno v domácím prostředí. Chůvy mohou dítě nejen pohlídat v domácím prostředí, ale v případě potřeby zajistit i jeho odvod z dětské skupiny či školky domů, případně doprovodit dítě na zájmový kroužek. Vše záleží jen na společné dohodě rodiče a chůvy.

Tato služba je poskytována bez ohledu na trvalé bydliště rodiny, chůvy mohou hlídat po celé Praze. Služba není omezena věkem dítěte.

Informace pro rodiče

Před prvním hlídání v domácím prostředí si prosím domluvte schůzku s koodinátorkou služby. Schůzka probíhá na adrese Kotorská 40, Praha 4 a slouží k upřesnění požadavků rodičů a možností služby. Na schůzku si přineste vyplněnou Přihlášku do služby Domácí hlídání a Provozní řád služby Domácí hlídání. Oba uvedené dokumenty naleznete zde. Koordinátorka následně přidělí vhodnou chůvu a představí ji rodině na seznamovací schůzce. Ta probíhá zpravidla u vás doma. Upozorňujeme, že seznamovací schůzka je již hrazena rodičem.

Koordinátorka chův

Lenka Dvořáková telefon: 775 474 618, e-mail: lenka.dvorakova@zzpraha4.cz

 

Platba služby Domácí hlídání

Platba rodičů za Domácí hlídání probíhá před uskutečněním samotného hlídání.
Pro možnost objednání služby musí mít rodiče dostatečný kredit.
Kredit se nabíjí platbou na bankovní účet České spořitelny číslo 1977195379/0800 pod přiděleným variabilním symbolem.

Ceník služby Domácí hlídání platný od 1. 9. 2021

  • Cena za hodinu hlídání - objednávka do 12:00 předchozího pracovního dne – 150 Kč
  • Příplatek za každé další hlídané dítě za hodinu – 20 Kč
  • Příplatek za hodinu při hlídání o víkendu a státních svátcích – 20 Kč
  • Příplatek za objednávku po 12:00 předchozího pracovního dne – 20 Kč
Neúčtujeme příplatky za nemocné dítě a za večerní hlídání.
Dopravné v rozsahu pražské MHD je započítáno v ceně hlídání, výdaje za dopravu mimo MHD hradí zákazník dle chůvou předložených dokladů v plném rozsahu.
Půl hodina hlídání je účtována jako polovina ceny hodiny dle ceníku.
Minimální doba čerpání jsou 2 hodiny.

 

Po každém hlídání v domácnosti je rodičům z kreditu odečtena příslušná částka.

Stav kreditu k poslednímu dni předchozího měsíce naleznete v této tabulce.
Pokud rodiče potřebují podrobnější/aktuálnější informace o výši kreditu, než je uvedeno v tabulce viz výše, na vyžádání jim je sdělí koordinátorka služby Domácí hlídání.

Nedostatečný kredit může být důvodem pro neposkytnutí služby Domácího hlídání.

 

Informace pro chůvy

Požadavky na ženy vykonávající pozici chůva v domácnosti:

  • osoba starší 18 let
  • alespoň započaté studium na škole se zdravotním, pedagogickým či sociálním zaměřením nebo osobní či pracovní zkušenosti s hlídáním dětí
  • absolvování 2 denní praxe v našich dětských skupinách
  • čistý výpis z trestního rejstříku
  • možnost hlídat v domácnosti i dopoledne (alespoň pár dní v týdnu)
  • ochota vzdělávat se v oblasti péče o děti

Práce chův je vykonávaná na DPP. Chůvy tedy mohou odpracovat 300 hodin za kalendářní rok.

Zájemkyně o tuto pracovní pozici se mohou obracet na koordinátorku chův:

Lenka Dvořáková (telefon: 775 474 618, e-mail: lenka.dvorakova@zzpraha4.cz)