Potvrzení školkovného 2018

 

Milí rodiče, o potvrzení školkovného je třeba zažádat e-mailem vedoucí vychovatelku dětské skupiny.

K vystavení potvrzení potřebujeme tyto informace

DÍTĚ

1) Do jaké Dětské skupiny chodilo vaše dítě

2) Jméno a příjmení dítěte

3) Rodné číslo dítěte

RODIČ/POPLATNÍK, který uplatňuje slevu na dani

1) Jméno a příjmení

2) Rodné číslo

Potvrzení pro zaměstnavatele

Pro rodiče, kteří si budou uplatňovat slevu na školkovném u svého zaměstnavatele je termín předání ve mzdové účtárně do 15.2.2019.

Žádost pošlete na níže uvedený e-mail do konce ledna 2019. Potvrzení si lze osobně vyzvednout u vedoucí vychovatelky Dětské skupiny v Kotorské nebo Rabasově v termínu od 4.2.2019.

Potvrzení pro daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob (OSVČ) za rok 2018

Pro rodiče, kteří si budou uplatňovat slevu na školkovném ve svém daňovém přiznání k dani z příjmu fyzických osob je termín do 31.3.2019.

Žádost pošlete na níše uvedený e-mail do konce února 2019.

Potvrzení si lze osobně vyzvednout u vedoucí vychovatelky Dětské skupiny v Kotorské nebo Rabasově v termínu od 2.3.2019.

 

Dětské skupiny Kotorská – Lenka Pozníková: lenka.poznikova@zzpraha4.cz

Dětské skupiny Rabasova – Simona Hanusová: simona.hanusova@zzpraha4.cz