Postup při podání ,,Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let“

Tiskopis ,,Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ se skládá ze tří částí: z části A, B, C.

Část A tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení.

Tedy pouze tuto část tiskopisu obdržíte od ZZ MČP4, pokud o to požádáte hlavní vedoucí. Dále upozorňujeme, že tiskopis dostanete bez vyplněného rodného čísla dítěte, jelikož jej z důvodu ochrany osobních údajů nemáme k dispozici. Tento údaj si doplní sám rodič.

Část B tiskopisu vyplňuje rodič.

Část C tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel.

 

Doporučený postup pro podání ,,Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ naleznete na stránkách ČSSZ:

https://www.cssz.cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Informace k ,,Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ naleznete na webových stránkách ČSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd

Tiskopis k vyplnění online na stránkách ČSSZ naleznete zde:

https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=645972480