OPPPR – Provoz dětských skupin ZZ MČ Praha 4

 

Projekty jsou financovány Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Datum zahájení realizace projektů – 1.1. 2018
Datum ukončení realizace projektů – 31. 12. 2020

Názvy realizovaných projektů:

Provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ Praha 4

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000601

Provoz dětské skupiny Koťátka ZZ MČ Praha 4

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000602

Provoz dětské skupiny Krtečci ZZ MČ Praha 4

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000600

Provoz dětské skupiny Myšky ZZ MČ Praha 4

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000599

Provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ Praha 4

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000598

Provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000597

Provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ Praha 4

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000596


Více informací k dětským skupinám naleznete zde.

Co je cílem projektů?

Hlavním cílem realizace projektů je efektivnější podpora rodičů (zejména žen) dětí, které jsou ve věku do nástupu do mateřské školy. Za tímto účelem bude provozováno 7 dětských skupin ZZMČP4 dle zákona č. 247/2014 Sb. o celkové kapacitě 140 dětí.

Cílem je zvýšení dostupnosti a adresnosti poskytovaných služeb.

V kontextu rostoucích nákladů na provoz (valorizace mezd, energie) zachováme a zvýšíme dostupnost péče pro především nízkopříjmové rodiče. Služba, která bude spolufinancovaná v rámci realizace projektu, bude  určena pouze cílové skupině, která prokáže vazbu na trh práce.

V rámci realizace projektů dále zavedeme elektronickou evidenci docházky dětí i zaměstnanců.

Jaké přínosy rodičům realizace projektů přináší?

 1. Zachování finanční dostupnosti služby. Cena školkovného při dodržení daných podmínek pouze 4000,- Kč za měsíc!
  Díky realizaci projektů i přes meziroční nárůst cen energií a platů nezdražíme výši školkovného. Provozem dětské skupiny splníme podmínky pro daňový odpočet nákladů, které rodiče na tuto péči vynakládají (tzv. školkovné). Rodiče zároveň mohou požádat o příspěvek na péči zaměstnavatele, pro kterého to bude rovněž daňově uznatelný náklad.
 2. Zvýšení kvality a transparentnosti poskytované předškolní péče.
 3. Usnadnění sladění pracovního a rodinného života rodičům umístěných dětí.

ZZ MČ Praha 4 se i nadále snaží zpřístupnit rodičům péči o jejich děti v době, kdy se věnuji své práci, případně přípravě na ni.

Do projektu je možné zapojit rodiče dítěte, který čerpal rodičovskou dovolenou a dodá potvrzení o:

 • Zaměstnání (potvrzení/razítko od zaměstnavatele včetně uvedení výše úvazku)
 • Výkonu podnikatelské činnost (výpis z ČSSZ či obdobný výpis)
 • Nezaměstnanosti – zaměstnání si aktivně hledá (potvrzení/razítko od ÚP)
 • Zapojení do procesu vzdělávání či rekvalifikace (potvrzení/razítko od vzdělávací instituce)

Každá podpořená osoba, tedy každý rodič dítěte umístěného do dětské skupiny, je povinen vyplnit tyto dokumenty:

 • Přihláška do dětské skupiny
 • Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině
 • Plán výchovy a péče dětských skupin
 • Karta účastnka
 • Potvrzení o vazbě na trh práce
 • Prohlášení podpořené osoby
 • Čestné prohlášení o nástupu budoucím

Všechny uvedené dokumenty je možné stáhnout ZDE.

Pro přihlášení do DS stačí předat vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku hlavní vedoucí DS Rabasova nebo Kotorská.

Upozorňujeme, že předem (doma) může rodič vyplnit pouze Přihlášku a Odhlášku. Ostatní dokumenty budou rodiče vyplňovat až při vstupním pohovoru s hlavní vedoucí DS! Zde na webových stránkách jsou dokumenty umístěny pouze z informačních důvodů.

Prosíme rodiče zapojené do realizace projektů OPPPR, aby se vyjádřili ke kvalitě poskytovaných služeb v dotazníkovém šetření.

Kontakty na členy realizačního týmu:

Projektová manažerka

Dana Zichová

tel: 725 409 695

E-mail: dana.zichova@zzpraha4.cz

 

Hlavní vedoucí dětských skupin Berušky, Sluníčka a Krtečci

Lenka Pozníková

Kotorská 1590/40, Praha 4

tel.: 296 320 420
mobil: 724 817 633 (volejte prosím pouze ve všední den mezi 7. a 15. hodinou)
E-mail: jesle.kotorska@zzpraha4.cz

 

Hlavní vedoucí dětských skupin Koťátka, Štěňátka, Žabičky a Myšky

Simona Hanusová 

Rabasova 1068/12, Praha 4

tel.: 296 320 430

mobil: 724 817 619 (volejte prosím pouze ve všední den mezi 7. a 15. hodinou)

E-mail: jesle.rabasova@zzpraha4.cz

 

Koordinátorka projektů

Helena Langerová 

Tel: 775 474 617

E-mail: helena.langerova@zzpraha4.cz