10.3.2014 První pomoc

Lektorka – Lenka Navrátilová

Druhá polovina frekventantek kurzu se zúčastnila tématu PRVNÍ POMOC. Nechyběla simulace několika závažných zranění i nácvik resuscitace. Lektorky Lenka Navrátilová a Jana Vávrová připravily opravdu nabitý celodenní program (9.00 – 18.00 hodin). Pilotní vzdělávací kurz Asistentka v předškolní péči probíhá na Nuselské Radnici až do poloviny června.