12.5.Speciální potřeby

Lektorky – Hana Lhotková, Jitka Fořtíková

Dne 12.5.2014 proběhly další dvě zajímavé přednášky v rámci kurzu Asistentka v předškolní péči. V dopoledních hodinách jsme se zabývali tématem Práce s dětmi se speciálními potřebami s lektorkou Hanou Lhotkovou a odpoledne tématem Práce s nadanými dětmi s lektorkou Jitkou Fořtíkovou. Účastnice kurzu se opět seznámily s dalšími možnosti práce s dětmi předškolního věku, tentokrát byly semináře zaměřené na děti se speciálními potřebami. Nechyběly ani praktické ukázky a příklady ze vzdělávacích zařízení.