14.4. Zpětná vazba k praxím

Lektorky – Simona Hanusová, Vladimíra Bezoušková, Zdena Nováková

V pondělí 14.4.2014 proběhla v rámci kurzu Asistentka v předškolní péči zpětná vazba k praxím v Jeslích Kotorská a Rabasova a v mateřských školách 4pastelky a Kukučínova. Děkujeme tímto vedoucím vychovatelkám Jeslí a ředitelkám školek za možnost absolvovat několikadenní praxe v jejich zařízeních, za vstřícný postoj k naším nápadům a za odpovědi na naše všetečné otázky. Velice si vážíme jejich profesionálního přístupu a děkujeme za čas, který našemu projektu věnovaly.