17.3. Jak komunikovat s dětmi?

Lektorky – Štěpánka Vojtěchová, Julie Žemlová

V pondělí 17.3.2014 proběhlo další setkání účastnic vzdělávacího kurzu Asistentka v předškolní péči tentokrát s názvem Jak komunikovat s dětmi? Dámy byly opět rozděleny do dvou skupin a pod vedením Štěpánky Vojtěchové a Julie Žemlové diskutovaly o výchovných stylech, rozdílech mezi tresty a přirozenými důsledky, odměnami a podporou aj.