3. 3. 2014 První pomoc

Lektorka – Lenka Navrátilová

V pondělí 3.3.2014 proběhlo již 5. setkání budoucích Asistentek v předškolní péči, tentokrát byla hlavním tématem PRVNÍ POMOC. S Lenkou Navrátilovou jsme probrali nejčastější příčiny úrazů a zdravotních komplikací u dětí i dospělých. Nechyběla ani simulace otevřené zlomeniny, včetně tepenného krvácení.