7.4. Zdravý životní styl a strava u dětí do 6 let věku

Lektor – Nikola Křístek

Dne 7.4. 2014 proběhlo další setkání v rámci kurzu Asistentka v předškolní péči, tentokrát na téma Zdravá výživa. Lektor Nikola Křístek seznamuje naše frekventantky v širším kontextu s problematikou zdravého životního stylu, stravovacích návyků, rizicích obezity u dětí a dalších souvisejících tématech