Výukový kurz pro chůvy

Výukový kurz pro chůvy pro děti ve věku 0-6 let se bude konat v termínu 23. 9. až 27. 11. 2014.

POZOR: Kapacita kurzu je nyní naplněna, nemůžeme přijímat další zájemce!

Informace o kurzu:

  • Výukový kurz pro chůvy pro děti ve věku 0-6 let je zcela bezplatný a to díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu.
  • Je určen pouze pro rodiče na mateřské/ rodičovské dovolené, kteří usilují o zařazení zpět na pracovní trh na pozici chůvy v domácím prostředí.
  • Výukový kurz pro chůvy bude probíhat  2x týdně (úterý dopoledne a čtvrtek dopoledne, pouze z úterý 28. října – státní svátek – se kurz přesune na středu 29. října) od 23. září 2014 do 27. listopadu 2014 v budově jeslí Kotorská 1590/40 v Praze 4.
  • Časová dotace kurzu je celkem 80 hodin.
Kurz je bezplatný a nabízí Vám možnost stát se kvalifikovaným pracovníkem v oblasti péče o dítě a po jeho úspěšném absolvování získáte certifikát.

Jaké podmínky musím splnit?

  1. být rodičem na mateřské/ rodičovské dovolené usilujícím o zařazení zpět na pracovní trh na pozici chůvy v domácím prostředí
  2. mít trvalé bydliště na území hl.m. Prahy nebo se v uplynulých 366 dnech zdržovat na území hl. m. Prahy alespoň 184 dní a/ nebo na území hl. m. Prahy budu v následujících 366 dnech zdržovat alespoň 184 dní.
  3. zúčastnit se pohovoru, kde zjišťujeme především motivaci a zájem o práci chůvy spojenou s péčí o děti ve věku 0-6 let

Jak se mohu přihlásit?

Pošlete svůj životopis a krátký motivační dopis (stačí pár řádek) na lucie.zelenková@zzpraha4.cz.
Bližší informace ke kurzu získáte také na telefonním čísle 775 474 616.
Náplní výukového kurzu pro chůvy v roce 2014 budou následující témata:
Blok I = zdravotnické minimum
1. základy první pomoci, bezpečnosti práce a požární ochrany, tzn. druhy úrazů, jejich ošetření a řešení krizových situací
2. základy hygieny a epidemiologie, tzn. jak dítě naučit hygienickým návykům, jak předcházet nákaze virovými a bakteriálními onemocněními
3. základy pediatrie, tzn. identifikace základních bolestí, a příznaků a vyhodnocení jejich závažnosti
4. prevence a péče o zdraví dítěte, tzn. obsah domácí lékárničky, odhadování rizik v okolí dítěte a jejich předcházení, návštěva lékaře
Blok II = péče o dítě
5. základy pedagogiky, tzn. výchovné zaměstnávání dětí, hra jako nástroj rozvoje osobnosti
6. základy psychologie dítěte, tzn. obousměrná verbální a neverbální komunikace s dítětem, potřeby dítěte podle věku
7. základy psychopatologie, tzn. identifikace věku dítěte nepřiměřených reakcí a poruch chování, včasné podchycení a prevence
8. základy sociologie, tzn. identifikace rolí v rodině v různých kulturních prostředích, práce s dědičností a se specifickými rodinnými podmínkami
9. zvládání stresových situací, tzn. předcházení krizovým situacím, metody uvolnění napětí v dítěti a auto-zklidnění, asertivní chování a řešení konfliktů
10. etika a etiketa práce chůvy, tzn. vhodný oděv, zásady společenského chování a vedení dítěte k jejich dodržování, etický kodex chůvy
11. dietologie, tzn. zásady zdravé výživy a pitný režim dětí, správné vs. nesprávné stravovací návyky
Blok III = právní a ekonomické aspekty
12. role a práce chůvy v soukromé rodině
13. rodinné právo
14. metody sociální práce, sociálně právní minimum
15. právní aspekty práce chůvy
16. daňové předpisy týkající se
výkonu práce chůvy
17. základy účetnictví
Blok IV = praxe
18. hlídání dítěte v interiéru (domácí prostředí/předškolní zařízení)
19. hlídání dítěte při venkovních aktivitách
Blok V = test pro získání oprávnění ucházet se o pozici chůva v domácnosti pro děti ve věku 0-6 let