Dětské skupiny

       

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje dvě budovy s celkem 7 dětskými skupinami na městské části Praha 4.

Provoz všech 7 dětských skupin je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR. Více informací o projektech "Provoz dětských skupin ZZ MČ Praha 4" naleznete zde.

Dětské skupiny Kotorská  - Dětská skupina Berušky, Sluníčka, Krtečci

Dětské skupiny Rabasova - Dětská skupina Štěňátka, Koťátka, Žabičky, Myšky

Prosíme rodiče zapojené do realizace projektů OPPPR, aby se vyjádřili ke kvalitě poskytovaných služeb v dotazníkovém šetření.

Dokumenty související s poskytováním péče o děti v dětských skupinách:

1) Přihláška do dětské skupiny

Přihláška do Dětské skupiny

Children’s Group Application Form - translated in English language - just specimen

2) Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

VZOR SMLOUVA

Contract on providing child care services in a children's group - translated in English language - just specimen: CONTRACT

3) Provozní řád dětských skupin:

Rabasova - Koťátka, Štěňátka, Žabičky, Myšky

Kotorská - Krtečci, Sluníčka, Berušky

OPERATIONAL RULES – children’s group - translated in English language - just specimen

4) Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče dětských skupin

5) Dokumenty spojené s realizací projektů financovaných z ESF v rámci OPPPR.

Rodič dítěte umístěného do DS je povinen po dobu čerpání dotace, tedy v období 1.1.2018 - 31.12.2020, vyplnit tyto dokumenty:

Karta účastníka - vzor zde 

Potvrzení o vazbě na trh práce - vzor zde

Čestné prohlášení podpořené osoby - vzor zde

Čestné prohlášení o nástupu budoucím - vzor zde

6) Odhláška z dětské skupiny

Odhláška z DS