Informace pro rodiče

Služba Domácí hlídání v rámci realizace projektu č. CZ.2.17/2.1.00/35039 – OPPA

Jste v současné době na rodičovské/mateřské dovolené nebo se nebo se z mateřské/rodičovské dovolené navracíte a hledáte si práci?

Máte děti ve věku 0-6 let a nemá vám je kdo pohlídat?

Splňujete obě tyto podmínky?
 • Snažím se o návrat na trh práce a využívání služby Domácí hlídání mi bude napomáhat při slaďování rodinného a pracovního života.
 • Jsem rodič na mateřské/rodičovské dovolené nebo se z mateřské/rodičovské dovolené navracím a usiluji o návrat na trh práce.
Splňujete alespoň jednu z dalších podmínek:
 • Rodič dítěte je samoživitel či rozvedený, pečující o dítě ve věku 0 – 6 let.
 • Rodič dítěte studuje nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání.
 • Rodič dítěte, který se stará o dítě se zdravotním postižením nebo o dítě vyžadující zvláštní péči.
 • Rodič dítěte je registrovaný na úřadu práce.
 • Rodič dítěte je zdravotně postižený nebo má zdravotní znevýhodnění, případně je v částečném/plném invalidním důchodu.
 • Rodič dítěte pobírá některou z dávek státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě nebo příspěvek na bydlení).
 • Podpořená osoba patří do věkové kategorie mladí lidé 15 – 24 let.
 • Rodič dítěte pobírá dávky pěstounské péče.
 • Rodič dítěte se nachází v momentálně tíživé životní situaci (nemoc, úraz, úmrtí apod.)
 • Rodič dítěte přísluší k etnické menšině.
 • Rodinné prostředí podpořené osoby vykazuje známky nízkého sociálně kulturního postavení nebo prostředí  ohrožené sociálně patologickými jevy.
 • Rodič na rodičovské/mateřské dovolené po dobu účasti na kurzu „Výukový kurz pro chůvy pro děti ve věku 0-6 let“ (klíčová aktivita projektu č. 4).

Právě pro vás je tedy určen projekt financovaný z ESF s názvem „Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve 0-6 let“.

Jste-li vhodnou osobou na využívání služby Domácí hlídání, postupujete prosím následovně:

 • Kontaktujete jednu z koordinátorek a sjednejte si osobní schůzku v jeslích Kotorská 40, Praha 4. Kontakty na koordinátorky jsou: Lenka Dvořáková, tel: 775474618lenka.dvorakova@zzpraha4.cz a Helena Langerová, tel: 775474617helena.langerova@zzpraha4.cz .
 • Před schůzkou si pročtěte přiložené dokumenty, které pak společně na schůzce vyplníte:

Přihláška do služby Domácí hlídání

Provozní řád služby Domácí hlídání

Monitorovací list podpořené osoby

Čestné prohlášení podpořené osoby

 • Na prvním osobním setkání projednáte vaše přání a požadavky na termíny hlídání a na chůvu a sjednáte seznamovací návštěvu u vás doma, které se kromě vás a chůvy zúčastní také naše koordinátorka, aby mírnila počáteční stres, který samozřejmě v takových situacích vzniká na straně rodičů, chůvy i dítěte.

Tato služba je v rámci realizace projektu poskytována bezplatně.

Na podporu každé rodiny je určeno maximálně 100 hodin hlídání.

Kontakty na realizační tým:

 • Koordinátorky chův – ty kontaktujte pro více informací o službě a domluvení osobní schůzky

Helena Langerová (tel.: 775474617, helena.langerova@zzpraha4.cz)