Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání

Podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce

V roce 2012- 2013 bude v rámci Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce finančně podpořen Projekt Zdravotnického zařízení městské části Praha 4 s názvem „Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání„.

Jeho realizace potrvá od září 2012 do ledna 2014.

Popis projektu a jeho cíle:

Předškolní vzdělávání je téma, které v Evropské Unii nabývá na důležitosti. Předškolní vzdělávání je považováno za nezbytný základ pro osvojování jazyka, úspěšné celoživotní učení, sociální integraci, osobní rozvoj a zaměstnatelnost. Švýcarsko a jeho systém předškolní péče je pro Českou republiku zdrojem cenné inspirace a ukázek dobré praxe. Tento projekt přispěje k rozvoji a zvýšení kvality předškolní péče v ČR. Budou přeneseny příklady dobré praxe a know-how ze Švýcarska, které budou dostupné v souhrnné publikaci (ta bude k dispozici pro další městské části, obce a předškolní zařízení ČR). Dále bude založeno a zprovozněno interaktivní venkovní a vnitřní hřiště pro děti při Zdravotnickém zařízení MČ Praha 4. Celkové zhodnocení úspěchu projektu, provoz interaktivního hřiště i uplatnění metod přenesených ze Švýcarska v praxi, bude předneseno na závěrečné konferenci, které se zúčastní švýcarští i čeští experti na předškolní péči.

SEMINÁŘ: Rozmanitost forem předškolní péče ve Švýcarsku, inspirace pro ČR. https://www.zzpraha4.cz/kalendar-akci.html

info zde

SEMINÁŘ: Financování předškolní péče v ČR. https://www.zzpraha4.cz/kalendar-akci.html

info zde

SEMINÁŘ: Péče o děti ve věku do 6 let ze švýcarského a českého pohledu https://www.zzpraha4.cz/kalendar-akci.html

info zde

fotogalerie zde

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE: Zavedení nových trendů a metod předškolního vzdělávání. https://www.zzpraha4.cz/kalendar-akci.html

info zde

fotogalerie zde

PUBLIKACE – VADEMEKUM: Péče o děti v jeslích z českého a švýcarského pohledu

  •  vademekum je dostupné v českém, francouzském a německém jazyce (viz odkaz)

Vademekum – Péče o děti v jeslích z českého a švýcarského pohledu