Semináře

Seminář – 11.11.2013 „Rozmanitost forem předškolní péče ve Švýcarsku, inspirace pro ČR.“

Mezi přednášejícími byly kromě členů našeho Zdravotnického zařízení i švýcarští experti ze školky Enfantasie a Kita Tandem z Curychu. Byly představeny jednotlivé organizace a jejich styl a metody, které využívají při každodenní péči o děti od tří měsíců do šesti let.
Metoda tandemu je založená na sdružování starších a mladších dětí v jednom kolektivu, zatímco v Enfantasii jde o sloučení péče jeselské a mateřské školky dohromady.  V této školce je kladen důraz na individualitu každého dítěte, kterému vysokoškolsky vzdělaný tým pedagogů pomáhá rozvíjet samostatné myšlení, sociální cítění a odpovědnost sama za sebe i své okolí. Každé dítě má svůj vlastní denní rytmus a tím dostává rozhodovat samo o svých činech (hry, jídlo, péče o sebe).

Seminář – 20.1.2014 „Financování předškolní péče v ČR.“

Na tomto semináři byly probrány jednotlivé aspekty financování předškolní péče. Současný stav v ČR a dále financování ve Švýcarských kantonech, kde hlavní roli hraje příjem rodiny. Posluchačům byl představen koncept spoluúčasti rodičů na výchově dětí v předškolních zařízeních a zároveň představena konkrétní čísla financování předškolní péče v MČ P4 a MČ P10. Byla tu probrána otázka jeslí ve vztahu k ekonomice státu. A to jestli by mělo zůstat dítě do tří let věku doma s matkou, či nastoupit do jeslí a tak matce dovolit dřívější návrat do zaměstnání a tím přispět ekonomice státu. Které z dogmat v ČR převažuje.

Seminář – 25.2. 2014 „Péče o děti ve věku do 6 let ze švýcarského a českého pohledu“

Na tomto semináři bylo provedeno srovnání české a švýcarské péče o děti v předškolních zařízení. A navrženy cesty, jak bychom mohli švýcarský pohled na předškolní péči začlenit i u nás v ČR. Dále zde byla představena finální podoba Vademeka a zároveň i distribuována účastníkům semináře.