DĚTSKÉ SKUPINY

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ

FOTO GALERIE

KE STAŽENÍ

Aktuality

Nový ceník služby Domácí hlídání od 1. 9. 2021!

Milí rodiče, již 11. rokem jsme tady pro Vás s nabídkou Domácího hlídání. Od 1.9.2021 dochází ke změně provozního řádu, včetně ceníku. Další informace ke službě Domácí hlídání naleznete zde. Lenka Dvořáková, koordinátorka služby Domácí hlídání a kolektiv chův

Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

Milí rodiče, zde je k nahlédnutí seznam přijatých dětí a náhradníků DS KOTORSKÁ a DS RABASOVA. Prosíme o potvrzení nástupu Vašeho dítěte maximálně do 18.6.2021. Nástup potvrďte telefonicky hlavní vedoucí dětských skupin, do kterých jste se hlásili. Kontakt je uveden pod tabulkou.

ZÁPIS DO DĚTSKÝCH SKUPIN na školní rok 2021/2022

Příjem přihlášek na školní rok 2021/2022, byl oficiálně zahájen 1. března 2021 a ukončen 30. dubna 2021. Vyplněnou přihlášku lze podat Hlavní vedoucí DS i mimo termín zápisu.V případě volného místa v DS Vás budeme kontaktovat. Rodiče, kteří již dětské skupiny navštěvují, novou přihlášku nepodávají! Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení…

Dobrá zpráva o letním provozu dětských skupin!

V letošním roce bude mimořádně přerušen letní provoz v dětských skupinách POUZE NA 2 TÝDNY v každé budově. 5. 7. – 16. 7. 2021 budou uzavřeny DS Rabasova 2. 8. – 14. 8. 2021 budou uzavřeny DS Kotorská Školkovné bude v měsíci uzavírky sníženo na 2.000,- Kč

OTEVŘENÍ DĚTSKÝCH SKUPIN OD PONDĚLÍ 3. KVĚTNA 2021!

Máme pro Vás konečně skvělou zprávu! V pondělí 3. 5. 2021 konečně můžeme na základě Mimořádného opatření MZ ze dne 29. 4. 2021 otevřít všechny naše dětské skupiny! Přítomnost svých dětí nemusíte dopředu oznamovat, protože tímto nařízením zahajujeme běžný provoz. Naopak nás kontaktujte, pokud nedorazíte, jinak Vám bude zaúčtován oběd. Těšíme se na všechny děti…

Otevření služby Domácí hlídání od středy 5. 5. 2021!

S radostí oznamujeme, že od středy 5. 5. 2021 je možné opět využívat službu Domácí hlídání! Všechny naše chůvy splňují podmínky stanovené mimořádnými opatřeními MZ ČR. Těšíme se na Vás!! Lenka Dvořáková, koordinátorka služby Domácí hlídání a kolektiv chův

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA PRO RODIČE A JEJICH PENĚŽENKY!

Vzhledem k vládním opatřením a současnému uzavření dětských skupin od 1. 3. 2021 do odvolání jsme se rozhodli, že v našem zařízení dojde ke snížení plateb školkovného. Za měsíc BŘEZEN 2021 a DUBEN 2021 budou platby následující: –      při běžné platbě  4.000,- Kč/měs. se nehradí žádné školkovné –      při běžné platbě  10.000,- Kč/měs. se nehradí žádné…

NEVÍTE SI RADY S OŠETŘOVNÝM OD 1. BŘEZNA 2021?

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás několik informací a odkazů, kde se dozvíte podmínky pro čerpání krizového ošetřovného od 1. 3. 2021. Důležitá informace je, že všechny tiskopisy řešíte se zaměstnavatelem a nepotřebujete tak žádnou součinnost s našim zařízením. Rodič nejdříve po skončení března 2021 vyplní na ePortálu ČSSZ tiskopis a ten předá svému zaměstnavateli, který jej doplní…

Potvrzení školkovného 2020

Bližší informace zde
Datový zdroj 2

Nejčastější dotazy

Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.

Přihlášku si stáhněte z našeho webu.
Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.

Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty. Potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně informace, zda je dítě očkováno dle očkovacího kalendáře, viz 2. strana Přihlášky a přinést ji hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.
Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.
Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.
Dítě zůstává první den v dětské skupině 1 – 2 hodiny.
Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.
Na každém oddělení jsou 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu vychovatelku 5 – 6 přítomných dětí.
V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku.
Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších.
Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.
Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo.
Dětí spí od 12:15 – 14:30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.
Dítě v době nástupu samo chodí. Na ostatní dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky. 
Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.
Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkory s pevnou podrážkou, pyžamo, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!
Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18-ti let určených rodiči formou plné moci.
V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál - dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko-psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti 0 – 6 let“.
Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester.
U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.

V našich dětských skupinách hrají vzdělávací aktivity velice důležitou roli a vzdělávání vnímáme jako celoživotní proces. Přesto, že to není zákonnou povinností, jsou další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců nedílnou součástí naší organizace. Účastníme se mnoha různých školení, seminářů a konferencí.

Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých let jsme se rozhodli i v roce 2020 využít nabídky společnosti Portál a vyslali jsme na níže uvedená školení jednotlivé vychovatelky.

 • Hudební činnosti v rozvoji slovní zásoby předškoláků
 • Pohybové a psychomotorické hry s dětmi v MŠ, ZŠ a ŠD
 • Cvičíme taj-či s dětmi
 • Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybku
 • Environmentální výchova v MŠ
 • Kreativní tvoření (Velikonoce, jaro)
 • Formativní hodnocení dětí předškolního věku
 • Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti

Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli pozvat lektory k nám do zařízení a uskutečnit semináře vytvořené na míru vychovatelkám v dětských skupinách a zaměřené na problematiku dětí od 1 do 3 let věku. Semináře konané v našich prostorách navíc umožňují účast všech vychovatelek (na etapy) bez nutnosti omezení provozu v DS.

Pro rok 2020 jsme domluvili spolupráci s paní Mgr. Hanou Splavcovou, Garant předškolního vzdělávání z Pedagogického institutu ČR. Připravila pro nás kolokvia na téma „Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ“.

Po domluvě s odborem hygieny dětí a mladistvých jsme přihlásili vychovatelky a kuchařky na školení „Hygienické minimum a správná hygienická praxe“.

Hlavní vedoucí dětských skupin se zúčastnily workshopu „Audit kvality“ pořádaný MPSV v rámci projetu Podpora implementace dětských skupin.

V době nouzového stavu na jaře i na podzim probíhalo vzdělávání pečujících osob formou online workshopů, pořádaných MPSV v rámci výše zmíněného projektu.

 • Audit značky kvality
 • Logopedie u dětí předškolního věku
 • E-learningový kurz (zákonné podmínky provozu DS)
 • Inspirace pro tvorbu plánu výchovy a péče (PVP)
 • Výchova srdcem
 • Adaptace a vývoj dítěte
 • Dětský výtvarný projev
 • BOZP v podmínkách dětských skupin
 • Laskavost, empatie, hranice ve výchově

Slovo ředitelky

Dne 27. 10. 2021

Vážení rodiče, klienti a příznivci našeho zařízení,

podzim vymaloval naše zahrady do neuvěřitelných barev a my se snažíme, aby si děti tuto krásu užily a viděly, jak se příroda mění. Než se nadějeme, budeme se společně chystat také na vánoční svátky, kdy právě u dětí cítíme to krásné tajemno a napětí, která nás dospělé naplňuje štěstím.

Po celý rok s Vámi komunikujeme také prostřednictvím našeho Facebooku, kde pravidelně zveřejňujeme nejen důležité informace, ale také tipy na různý program a zábavu pro děti. Doufám, že Vás tato naše aktivita těší a pomáhá například při vymýšlení toho, co s dětmi podniknete. Začátkem školního roku jsme Vám také připomněli, že již jedenáct let pro Vás provozujeme službu Domácí hlídání, kde stále hledáme nové ochotné chůvy do našeho týmu. Abyste měli lepší představu, kde si děti celý den hrají a kde je o ně zodpovědně postaráno, připravili jsme také video o každé dětské skupině, které najdete na našem facebookovém profilu a brzy i zde na našich webových stránkách.

Velice mne těší, že nám stále dáváte důvěru, abychom pečovali o Vaše děti a věřte, že je to pro nás velká motivace a energie, kterou nás prostřednictvím této důvěry nabíjíte pro další práci. Ta nás nejen proto stále těší a je naším posláním. Jsme samozřejmě otevřenou organizací, ve které umíme naslouchat Vašim potřebám. Proto pokud cítíte, že bychom mohli něco zlepšit, neváhejte s nápadem přijít. Závěrem mi také dovolte poděkovat všem, kteří se aktivně zapojili do našeho projektu „DARunka“, tedy výměnného bazaru (swap), prostřednictvím „kouzelné“ skříňky v dětských skupinách v Kotorské. Jak projekt funguje se můžete opět dozvědět na Facebooku.

Přeji Vám krásné dny, zdraví a pohodu.

S úctou

Dana Zichová, ředitelka Zdravotnického zařízení MČ Praha 4

vlcice
Datový zdroj 1
mrak-2
Datový zdroj 1
Datový zdroj 1

Kde nás najdete

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje Dětské skupiny na Praze 4

Dětské skupiny Kotorská
se nacházejí v Kotorské ulici číslo 1590/40.  Jedná se o lokalitu mezi stanicemi metra Pražského povstání a Pankrác. ukázat na mapě

Dětské skupiny Rabasova
se nacházejí v Rabasově ulici číslo 1068/12. Tedy v těsné blízkosti stanice metra Budějovická. ukázat na mapě