DĚTSKÉ SKUPINY

DOMÁCÍ HLÍDÁNÍ

FOTO GALERIE

KE STAŽENÍ

Aktuality

Videoporadna pro rodiče – adaptace dětí

V následujících 3 videích vás seznámíme s procesem adaptace dítěte do dětské skupiny a pomůžeme Vám jej lépe zvládnout. Díl 1. Nástup dítěte do dětské skupiny – Na co se připravit a co očekávat? Díl 2. Nové prostředí – Jak si na něj zvyknout? Jak můžeme dítěti usnadnit adaptaci? Díl 3. Dovednosti získané v dětské skupině a přechod…

Videoprohlídka dětských skupin

Srdečně Vás zveme na videoprohlídku všech našich sedmi dětských skupin. VIDEOPROHLÍDKA ZDE.

ZÁPIS DO DĚTSKÝCH SKUPIN na školní rok 2022/2023

Příjem přihlášek na školní rok 2022/2023 byl oficiálně zahájen 1. března 2022 a byl ukončen 15. dubna 2022. Vyplněnou přihlášku lze podat hlavní vedoucí dětských skupin i mimo termín zápisu. Děti budou přijímány na základě volné kapacity. Rodiče, kteří již dětské skupiny navštěvují, novou přihlášku nepodávají! Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke…

Prázdninové přerušení provozu 2022

KOTORSKÁ prázdniny 4.7.2022 – 29.7.2022 RABASOVA prázdniny 1.8.2022 – 26.8.2022 Další důležité termíny a provozní informace naleznete zde

Den otevřených dětských skupin Rabasova

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dětských skupin Rabasova, který se uskuteční dne 24.5.2022 od 15:00 do 17:00. VÍCE INFORMACÍ ZDE.

Ukončení platnosti Mimořádného provozního řádu

Dne 14. 3. 2022 byla ukončena platnost Mimořádného provozního řádu a dokumentu „Čestné prohlášení rodičů“. Tímto skončila povinnost nosit respirátory ve vnitřníchi venkovních prostorách dětských skupin. Není třeba dodržovat rozestupy a není omezen počet osob v dětských šatnách. Dětem při příchodu není měřena teplota.

Nový ceník služby Domácí hlídání od 1. 9. 2021!

Milí rodiče, již 11. rokem jsme tady pro Vás s nabídkou Domácího hlídání. Od 1.9.2021 dochází ke změně provozního řádu, včetně ceníku. Další informace ke službě Domácí hlídání naleznete zde. Lenka Dvořáková, koordinátorka služby Domácí hlídání a kolektiv chův

Seznam přijatých dětí na školní rok 2021/2022

Milí rodiče, zde je k nahlédnutí seznam přijatých dětí a náhradníků DS KOTORSKÁ a DS RABASOVA. Prosíme o potvrzení nástupu Vašeho dítěte maximálně do 18.6.2021. Nástup potvrďte telefonicky hlavní vedoucí dětských skupin, do kterých jste se hlásili. Kontakt je uveden pod tabulkou.

Dobrá zpráva o letním provozu dětských skupin!

V letošním roce bude mimořádně přerušen letní provoz v dětských skupinách POUZE NA 2 TÝDNY v každé budově. 5. 7. – 16. 7. 2021 budou uzavřeny DS Rabasova 2. 8. – 14. 8. 2021 budou uzavřeny DS Kotorská Školkovné bude v měsíci uzavírky sníženo na 2.000,- Kč
Datový zdroj 2

Nejčastější dotazy

Do dětské skupiny přijímáme děti ve věku 1 – 3 roky.
Optimální věk dítěte je kolem 2. roku, ale je důležité posoudit individuálně každé dítě.

Přihlášku si stáhněte z našeho webu.
Také si ji můžete vyzvednout u hlavní vychovatelky DS, případně na všech odděleních a ředitelství ZZ MČ P4.

Termín přijímání přihlášek na další školní rok je vždy uveden v lednu na webových stránkách.
V případě volné kapacity jsou přihlášky přijímány i během školního roku.
Přihlášku je nutné vyplnit, uvést všechny aktuální kontakty. Potvrzenou dětským ošetřujícím lékařem včetně informace, zda je dítě očkováno dle očkovacího kalendáře, viz 2. strana Přihlášky a přinést ji hlavní vedoucí DS nebo na některé oddělení či ředitelství ZZ MČ P4.
Pokud alespoň jeden z rodičů dítěte provozuje živnost se sídlem na městské části Praha 4, je potřeba k přihlášce přiložit kopii Živnostenského listu.

Pomocný manuál pro rodiče, který přibližuje postup při přijímání dítěte do dětské skupiny, najdete zde: Manuál pro přijetí do dětské skupiny

Dětské skupiny jsou v provozu každý pracovní den od 6:30 do 17:00 hodin.
Přítomnost dítěte a nahlášení oběda je nutné provést do 8:00 téhož dne.
Délka pobytu dítěte v dětské skupině by neměla přesáhnout 8 hodin denně.
Dítě zůstává první den v dětské skupině 1 – 2 hodiny.
Další dny se pobyt postupně prodlužuje. Je nutné počítat s adaptační dobou před nástupem rodiče do zaměstnání, minimální doba zvykání si je 5 dnů, optimální je 10 – 15 po sobě jdoucích dnů.
Na každém oddělení jsou 3 vychovatelky a jedna asistentka.
V průměru vychází na jednu vychovatelku 5 – 6 přítomných dětí.
V dnešních dětských skupinách nejsou děti rozdělovány podle věku, to znamená, že na jednotlivých odděleních jsou děti různého věku.
Děti se učí vzájemné ohleduplnosti a malé dětí přijímají dovednosti starších.
Jedná se o tzv. fyziologickou skupinu.
Děti spí v ložnicích, kde má každé dítě své lehátko, kojeneckou postýlku a své pyžamo.
Dětí spí od 12:15 – 14:30 dle individuální potřeby. Malé děti mohou být uloženy k spánku dle potřeby i dopoledne. Pokud dítě není zvyklé spát, zachovává klid na lehátku v herně pod dohledem vychovatelky.
Dítě v době nástupu samo chodí. Na ostatní dovednosti dětí před nástupem do dětské skupiny nejsou žádné požadavky. 
Děti se u nás naučí sebeobsluze i dodržování hygieny, rozvíjí se i po pohybové stránce.
Je potřeba, aby dítě do DS mělo bačkory s pevnou podrážkou, pyžamo, lehké převlečení do herny (tepláčky, tričko, mikina), boty na zahradu podle aktuálního počasí, jedno celé balení papírových kapesníčků, pleny dle potřeby, případně i vlhčené ubrousky a dále náhradní věci na převlečení pro případ nehody (především spodní prádlo).
Všechny uvedené věci je nutné dítěti podepsat!
Děti vydáváme pouze rodičům nebo osobám starším 18-ti let určených rodiči formou plné moci.
V dětské skupině o děti pečuje odborně vzdělaný personál - dětské zdravotní sestry, zdravotní sestry, zdravotní ošetřovatelky s pedagogicko-psychologickým školením a chůvy s rekvalifikačním kurzem „Chůva pro děti v dětské skupině“.
Personál si nadále doplňuje své vědomosti formou odborných kurzů a školení.
Další skupinu tvoří personál poskytující Domácí hlídání. Tyto pozice jsou většinou obsazovány studentkami středních nebo vyšších odborných škol se zdravotním, pedagogickým či sociálním vzděláním a dále potom z řad vysloužilých jeslových zdravotních sester.
U všech samozřejmě požadujeme čistý výpis z trestního rejstříku.

V našich dětských skupinách hrají vzdělávací aktivity velice důležitou roli a vzdělávání vnímáme jako celoživotní proces. Účastníme se mnoha různých školení, seminářů a konferencí.

Vzhledem k dobrým zkušenostem z minulých let jsme se rozhodli i v roce 2022 využít nabídky společnosti Portál a posíláme na níže uvedená školení jednotlivé vychovatelky.

 • Písničky P. Jurkoviče s hrou na zvonky a s pohybem
 • Pohybové a psychomotorické hry s dětmi v MŠ, ZŠ a ŠD
 • Komunikace s rodiči v problémových situacích
 • Emoce předškolního dítěte aneb přehoďte výhybku
 • Český rok v tradicích
 • Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí v MŠ

Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodli pozvat lektory k nám do zařízení a uskutečnit semináře vytvořené na míru vychovatelkám v dětských skupinách a zaměřené na problematiku dětí od 1 do 3 let věku. Semináře konané v našich prostorách navíc umožňují účast všech vychovatelek (na etapy) bez nutnosti omezení provozu v DS.

Pro rok 2022 jsme domluvili spolupráci s paní Mgr. Hanou Splavcovou, Garant předškolního vzdělávání z Pedagogického institutu ČR. Připravila pro nás kolokvia na téma „Výchova a péče dvouletých dětí“.

Letos uspořádáme zážitkové semináře s mentorkou pečujících osob, psycholožkou, paní Martinou Bezouškovou. 

Po domluvě s odborem hygieny dětí a mladistvých jsme přihlásili vychovatelky a kuchařky na školení „Hygienické minimum a správná hygienická praxe“.

Nadále probíhá vzdělávání pečujících osob formou online workshopů, pořádaných MPSV v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin.

 • Audit značky kvality
 • Logopedie u dětí předškolního věku
 • Pohyb jako cesta správného vývoje
 • Výtvarné techniky-soubor námětů pro využití v DS
 • Výchova srdcem
 • Adaptace a vývoj dítěte
 • Dětský výtvarný projev
 • BOZP v podmínkách dětských skupin
 • Laskavost, empatie, hranice ve výchově

Slovo ředitelky

Dne 26. 4. 2022

Vážení rodiče, klienti a příznivci našeho zařízení,

jaro již velmi zvolna ukazuje svoji lepší tvář a my se samozřejmě těšíme na to, až sluníčko pořádně vyhřeje naše krásné zahrady. Pak nás čeká ještě více zábavy po dlouhé zimě. Jsme rádi, že nám důvěřujete a máte stále zájem o naše profesionální služby. V půlce dubna skončil zápis a pokud by se v našich dětských skupinách objevilo nějaké volné místo, budeme rodiče včas informovat, aby mohli ještě dodatečně přihlásit svoje děti, případně poslat tuto důležitou zprávu dál svým známým.

O naší činnosti Vás pravidelně informujeme na našem facebookovém profilu, který získává mezi rodiči velkou oblibu, proto se ho snažíme co nejvíce plnit, abyste měli přehled o tom, jak si děti užívají den a co nového se naučily. Neváhejte a zapojte se s námi do tvorby jeho obsahu. Zasílejte zajímavé zprávy, fotky a vše, o co byste se s námi chtěli podělit. Rádi zajímavosti zveřejníme. Naše zařízení je velmi otevřenou organizací, která dbá na osobní a kvalitní kontakt mezi rodiči, dětmi a pracovníky Zdravotnického zařízení MČ Praha 4.

Stále také připomínáme, že provozujeme službu Domácí hlídání a vždy budeme rádi, pokud se přihlásí nová chůva, která má chuť rozšířit naši síť a starat se zodpovědně o děti v jejich domácím prostředí.

Letos, kdy to již umožňuje epidemiologická situace, jsme se rozhodli také obnovit naše pravidelné setkání na zahradách dětských skupin v rámci Dnů otevřených dětských skupin. Zábavné odpoledne bude plné her, zpěvu, tancování, ale také tradičního servírování krupicové kaše. Termín konání a veškeré informace najdete na naší webové i facebookové stránce.

Ráda bych nám všem popřála příjemné dny plné tolik potřebného sluníčka, lásky a rodinné pohody, abychom se pak u nás v dětských skupinách potkali vždy s úsměvem a dobrou náladou.

Pěkné dny přeje

Dana Zichová

ředitelka ZZ MČ Praha 4 

vlcice
Datový zdroj 1
mrak-2
Datový zdroj 1
Datový zdroj 1

Kde nás najdete

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje Dětské skupiny na Praze 4

Dětské skupiny Kotorská
se nacházejí v Kotorské ulici číslo 1590/40.  Jedná se o lokalitu mezi stanicemi metra Pražského povstání a Pankrác. ukázat na mapě

Dětské skupiny Rabasova
se nacházejí v Rabasově ulici číslo 1068/12. Tedy v těsné blízkosti stanice metra Budějovická. ukázat na mapě