Upozornění pro rodiče

Vzhledem k častým dotazům týkajících se pravidelné docházky dětí do dětské skupiny, Vám přinášíme pár informací:

  • Stávající i nově přijaté děti povinně pravidelně docházejí do dětské skupiny 5 dní v týdnu (bod.2.7 smlouvy) a minimální doba pobytu jsou 3 hod./den (bod 7.3 smlouvy).
  • Vzhledem k velkému množství přihlášených dětí budeme primárně přijímat děti, které tyto podmínky splní a teprve při nenaplnění kapacity dětských skupin budou přijaty děti, které toto nesplňují (tzn. chodí jen některé dny)
V případě dalších nejasností prosím kontaktujte hlavní vedoucí dětských skupin.