Zápis dětí do Dětských skupin pro rok 2018/2019

Zápis dětí do Dětských skupin ZZ MČ Praha 4

Informujeme rodiče dětí od 1. do 3. roku věku, že termín pro podání přihlášky do Dětských skupin (Kotorská a Rabasova) na rok 2018/2019 je od 1.3. do 23.3. 2018. V tomto termínu prosím osobně odevzdávejte své přihlášky u vedoucích dětských skupin pí. Bezouškové (DS Kotorská) nebo pí. Hanusové (DS Rabasova). Na základě jejího odevzdání bude uchazeči uděleno identifikační číslo.

Po tomto datumu budou všechny ostatní přihlášky automaticky řazeny mezi tzv. náhradníky.

Přihláška do DS je ke stažení na našem webu: https://www.zzpraha4.cz/detske-skupiny/

Provoz DS Zdravotnického zařízení MČ Praha 4 je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR.

Více informací o Dětských skupinách, realizovaných projektech a podmínkách přijetí najdete na webových stránkách https://www.zzpraha4.cz

Kontakt DS:

Dětské skupiny Kotorská

Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4

Hlavní vedoucí dětských skupin Vladimíra Bezoušková

tel.: +420 241 011 797

mobil: 724 817 633 (volejte prosím pouze ve všední den mezi 7 a 15.00 hodinou)

E-mail: jesle.kotorska@zzpraha4.cz

Dětské skupiny Rabasova

Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4

Hlavní vedoucí dětských skupin Simona Hanusová 

telefon: 241 442 217

mobil: 724 817 619  (volejte prosím pouze ve všední den mezi 7 a 15.00 hodinou)

E-mail: jesle.rabasova@zzpraha4.cz