ZÁPIS DO DĚTSKÝCH SKUPIN na školní rok 2022/2023

Příjem přihlášek na školní rok 2022/2023 byl oficiálně zahájen 1. března 2022 a byl ukončen 15. dubna 2022. Vyplněnou přihlášku lze podat hlavní vedoucí dětských skupin i mimo termín zápisu. Děti budou přijímány na základě volné kapacity.

Rodiče, kteří již dětské skupiny navštěvují, novou přihlášku nepodávají!

Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení zde

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DBALI NA ČITELNOST TEXTU V PŘIHLÁŠCE A PODALI PŘIHLÁŠKU POUZE DO JEDNOHO Z NAŠICH ZAŘÍZENÍ!!!

Vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku je pak nutné přinést hlavní vedoucí dětských skupin Rabasova nebo Kotorská (kontakty níže), která Vám přidělí číslo Vaší přihlášky. Přihlášku lze také podat vhozením do poštovní schránky budovy Kotorská či Rabasova (dle Vaší preference umístění dítěte). V tom případě je třeba abyste kontaktovali hlavní vedoucí příslušných dětských skupin, aby Vám číslo přihlášky přidělila. Bez přiděleného čísla není Vaše přihláška akceptována a zařazena do fronty!

Brzké podání přihlášky zvyšuje šanci přijetí Vašeho dítěte do dětské skupiny. Na školní rok 2022/2023 jsou do dětských skupin přijímány děti s datem narození od 1. 12. 2019 do 31. 8. 2021. V opodstatněných případech lze přijmout do dětské skupiny i dítě narozené v období 1. 9.- 30. 11. 2019. Podmínkou pro přijetí dítěte je, že samo chodí.

Seznam přijatých dětí do dětských skupin na školní rok 2022/2023 zveřejníme na webových stránkách (pod přiděleným číslem přihlášky) dne 20. května 2022. Všechny rodiče přijatých dětí žádáme, aby telefonicky potvrdili nejpozději do 10. června 2022 hlavní vedoucí dětské skupiny nástup svého dítěte. Pokud tak neučiní, bude jeho místo postoupeno náhradníkům!

Přihlášku lze podat i po oficiálním datu ukončení zápisu, tedy i po 15. 4. 2022.

Jednotlivé dětské skupiny mají kapacitu 20 dětí, kde působí tři vychovatelky a jedna asistentka vychovatelky. Péče o děti v celkem sedmi dětských skupinách je poskytována v našich prostorách v plně vybavených hernách uzpůsobených věku přítomných dětí. Děti mají u nás také k dispozici moderní zahradu, kterou aktivně využívají ke hře. Videoprohlídku po všech sedmi dětkých skupinách lze najít zde.

Měsíční školné v našich dětských skupinách činí 4.000 Kč (při splnění podmínek). Stravné je stanoveno na 45 Kč/den. Platba je prováděna inkasem z bankovního účtu zpětně, za předcházející měsíc.

Kontakty:

Dětské skupiny KOTORSKÁ, Lenka Pozníková, hlavní vedoucí dětských skupin

Dětské skupiny RABASOVA, Simona Hanusová, hlavní vedoucí dětských skupin