ZÁPIS DO DĚTSKÝCH SKUPIN na školní rok 2023/2024

Příjem přihlášek na školní rok 2023/2024 byl oficiálně zahájen 1. března 2023 a ukončen 14. dubna 2023. Vyplněnou přihlášku lze podat hlavní vedoucí dětských skupin i mimo termín zápisu. Děti budou přijímány na základě volné kapacity.

Rodiče, kteří již dětské skupiny navštěvují, novou přihlášku nepodávají!

Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení zde

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DBALI NA ČITELNOST TEXTU V PŘIHLÁŠCE A PODALI PŘIHLÁŠKU POUZE DO JEDNOHO Z NAŠICH ZAŘÍZENÍ!!!

Vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku je pak nutné přinést hlavní vedoucí dětských skupin Rabasova nebo Kotorská (kontakty níže), která Vám přidělí číslo Vaší přihlášky. Přihlášku lze také podat vhozením do poštovní schránky budovy Kotorská či Rabasova (dle Vaší preference umístění dítěte). V tom případě je třeba abyste kontaktovali hlavní vedoucí příslušných dětských skupin, aby Vám číslo přihlášky přidělila. Bez přiděleného čísla není Vaše přihláška akceptována a zařazena do fronty!

Brzké podání přihlášky zvyšuje šanci přijetí Vašeho dítěte do dětské skupiny. Na školní rok 2023/2024 jsou do dětských skupin přijímány děti s datem narození od 1. 12. 2020 do 31. 8. 2022. V opodstatněných případech lze přijmout do dětské skupiny i dítě narozené v období 1. 9.- 30. 11. 2020. Podmínkou pro přijetí dítěte je, že samo chodí.

Seznam přijatých dětí do dětských skupin na školní rok 2023/2024 zveřejníme na webových stránkách (pod přiděleným číslem přihlášky) dne 3. května 2023. Všechny rodiče přijatých dětí žádáme, aby telefonicky potvrdili nejpozději do 26. května 2023 hlavní vedoucí dětské skupiny nástup svého dítěte. Pokud tak neučiní, bude jeho místo postoupeno náhradníkům!

Přihlášku lze podat i po oficiálním datu ukončení zápisu, tedy i po 14. 4. 2023.

Jednotlivé dětské skupiny mají kapacitu 20 až 23 dětí, kde působí tři vychovatelky a jedna asistentka vychovatelky. Péče o děti v celkem sedmi dětských skupinách je poskytována v našich prostorách v plně vybavených hernách uzpůsobených věku přítomných dětí. Děti mají u nás také k dispozici moderní zahradu, kterou aktivně využívají ke hře. Videoprohlídku po všech sedmi dětských skupinách lze najít zde.

Měsíční školné v našich dětských skupinách činí 4.000 Kč (při splnění podmínek). Stravné je stanoveno na 45 Kč/den. Platba je prováděna inkasem z bankovního účtu zpětně, za předcházející měsíc.

DEN OTEVŘENÝCH DĚTSKÝCH SKUPIN na zahradě Kotorská

Program: Sportovní a výtvarné aktivity, malování na obličej, hračky a zábava, tradiční krupicová kaše pro všechny zdarma

Kdy: 25.5.2023 15:00-17:00

Kde: Zahrada dětských skupin Kotorská 1590/40, Praha 4

Kontakty:

Dětské skupiny KOTORSKÁ, Lenka Pozníková, hlavní vedoucí dětských skupin

Dětské skupiny RABASOVA, Simona Hanusová, hlavní vedoucí dětských skupin

Pokud jste nás nestihli navštívit v rámci dnů otevřených dveří, nevadí. Prohlédněte si 3D prohlídku obou budov dětských skupin nebo videoprohlídku jednotlivých dětských skupin.