Seznam přijatých dětí na školní rok 2023/2024

Milí rodiče, zde je k nahlédnutí seznam přijatých dětí a náhradníků dětských skupin KOTORSKÁ a dětských skupin RABASOVA. Prosíme o potvrzení nástupu Vašeho dítěte maximálně do 26.5.2023. Nástup potvrďte telefonicky hlavní vedoucí dětských skupin, do kterých jste se hlásili. Kontakt je uveden pod tabulkou.