ZÁPIS DO DĚTSKÝCH SKUPIN na školní rok 2024/2025

Příjem přihlášek na školní rok 2024/2025 byl oficiálně zahájen 2. 4. 2024 a ukončen 15. 4. 2024. Vyplněnou přihlášku lze podat vedoucí dětských skupin. Děti budou přijímány na základě volné kapacity. V řádném termínu budou přijímány děti, které splňují podmínky viz Výše školkovného, bod 1)

Rodiče, kteří již dětské skupiny navštěvují, novou přihlášku nepodávají!

Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení zde

ŽÁDÁME RODIČE, ABY DBALI NA ČITELNOST TEXTU V PŘIHLÁŠCE A PODALI PŘIHLÁŠKU POUZE DO JEDNOHO Z NAŠICH ZAŘÍZENÍ!!!

Vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku lze podat těmito způsoby:

  1. Osobní předání vedoucí dětských skupin (kontakty níže), která Vám přidělí kód/číslo přihlášky.
  2. Osobní předání v jakékoliv dětské skupině, kde Vám přidělí kód/číslo přihlášky.
  3. Vhození do poštovní schránky na budovách (pouze do jedné z nich, dle Vaší preference umístění dítěte). V tomto případě je nutné kontaktovat vedoucí dětských skupin, aby přidělila přihlášce kód/číslo přihlášky.
    Bez přiděleného kódu/čísla není Vaše přihláška akceptována a zařazena do fronty!

Brzké podání přihlášky zvyšuje šanci přijetí Vašeho dítěte do dětské skupiny. Na školní rok 2024/2025 jsou do dětských skupin přijímány děti s datem narození od 1. 12. 2021 do 31. 8. 2023. V opodstatněných případech lze přijmout do dětské skupiny i dítě narozené v období 1. 9.- 30. 11. 2021. Podmínkou pro přijetí dítěte je, že samo chodí.

Seznam přijatých dětí do dětských skupin na školní rok 2024/2025 zveřejníme na webových stránkách (pod přiděleným číslem přihlášky) dne 30. 4. 2024. Všechny rodiče přijatých dětí žádáme, aby telefonicky potvrdili nejpozději do 17. 5. 2024 hlavní vedoucí dětské skupiny nástup svého dítěte. Pokud tak neučiní, bude jeho místo postoupeno náhradníkům!

Přihlášku lze podat i po oficiálním datu ukončení zápisu, tedy i po 15. 4. 2024.

Jednotlivé dětské skupiny mají kapacitu 20 až 23 dětí, kde působí tři pečující osoby a jedna asistentka pečující osoby. Péče o děti v celkem sedmi dětských skupinách je poskytována v našich prostorách v plně vybavených hernách uzpůsobených věku přítomných dětí. Děti mají u nás také k dispozici moderní zahradu, kterou aktivně využívají ke hře. Videoprohlídku po všech sedmi dětských skupinách lze najít zde. 3D prohlídku budov dětských skupin naleznete zde.

Měsíční školné v našich dětských skupinách činí 4.000 Kč (při splnění podmínek). Stravné je stanoveno na 45 Kč/den. Platba je prováděna inkasem z bankovního účtu zpětně, za předcházející měsíc.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DĚTSKÝCH SKUPIN – otevření ukázkových dětských skupin pro rodiče, informace k zápisu a běžnému provozu

Kotorská: 12.3.2024 15:00-17:00 // Rabasova: 14.3.2024 15:00-17:00

Kontakty:

Dětské skupiny KOTORSKÁ, Lenka Pozníková, vedoucí dětských skupin

Dětské skupiny RABASOVA, Simona Hanusová, vedoucí dětských skupin

Pokud jste nás nestihli navštívit v rámci dnů otevřených dveří, nevadí. Prohlédněte si 3D prohlídku obou budov dětských skupin nebo videoprohlídku jednotlivých dětských skupin.