Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025

Milí rodiče, zde je k nahlédnutí seznam přijatých dětí a náhradníků dětských skupin KOTORSKÁ a dětských skupin RABASOVA. Prosíme o potvrzení nástupu Vašeho dítěte maximálně do 17.5.2024. Nástup potvrďte telefonicky vedoucí dětských skupin, do kterých jste se hlásili. Kontakt je uveden pod tabulkou.