Firemní jesle (do čtyř let věku) pro zaměstnance MČ Praha 4

Tento projekt je realizován Městskou částí Praha 4 a je financován z Evropského sociálního fondu v rámciOperačního programu Praha – Adaptabilita.

Datum zahájení realizace projektu – 1.5.2012
Datum ukončení realizace projektu – 31.10.2014

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšit a podpořit zaměstnatelnost pro zaměstnankyně a zaměstnance na rodičovské
dovolené a usnadnit jejich účast na trhu práce, resp. návrat na trh práce. Projekt přispěje ke zvýšení udržitelné
zaměstnanosti především žen a jejich udržitelného postupu v zaměstnání snížením segregace na trhu práce
podle pohlaví a sladěním pracovního a soukromého života zvýšením dostupnosti služeb péče o děti.
Hlavního cíle projekt dosáhne prostřednictvím rozvoje různých forem péče o děti. Usnadní tak rodičům zapojit se
do pracovního procesu v období během prvních čtyř let věku jejich dítěte.
Dílčí cíle:
1. Zbudování firemních jeslí MČ P4 s kapacitou 20 míst v každém školním roce.
2. Podpořit návrat rodičů na trh práce, resp. setrvání na trhu práce pomocí nabídky firemních jeslí.

Cílová skupina projektu:

V rámci tohoto projektu jsou cílovou skupinou zaměstnanci úřadu městské části Prahy 4 a příspěvkových
organizací. Chceme jim nabídnout možnost vlastního rozhodnutí, zda chtějí strávit 3 roky s dítětem na mateřské
a rodičovské dovolené, nebo zda využijí služeb jesliček a prvního ročníku školky.

Umístit dítě do firemních jeslí může ten, kdo splňuje níže uvedené podmínky:

1. Alespoň jeden z rodičů dítěte je zaměstnancem Úřadu městské části Praha 4 nebo její příspěvkové organizace.

2. Podpořený rodič musí mít trvalé bydliště na území hl. m. Prahy nebo se musí více než polovinu roku zdržovat na území hl. m. Prahy.

3. Rodiče umístěného dítě jsou zaměstnáni (alespoň na částečný úvazek).

4. Dítě je starší než jeden rok a mladší než čtyři roky.

Přínos projektu pro cílovou slupinu:

Projekt usnadní rodičům starajícím se o děti do tří let lepší sladění pracovního a rodinného života. Benefit v
podobě firemních jeslí také ukazuje úřad MČ Praha 4 jako proaktivní, co se týče péče o sladění rodinného a pracovního
života. Ukazuje se, že je to zaměstnavatel otevřený rodičům a mladým lidem, které vítá a potřebuje ve
svých řadách.
Dalším přínosem pro členy cílové skupiny bude pocit naplnění, který jim účast na trhu práce přinese. V
neposlední řadě je pozitivem projektu možnost rodičů na rodičovské dovolené získat určitou finanční nezávislost
a neztratit kontakt s jinými lidmi a okolním světem.

Partner projektu s finančním podílem na rozpočtu:

Partnerem projektu je Zdravotnické zařízení MČ Praha 4, které má během realizace projektu na starosti provoz firemních jeslí. Za tímto účelem proběhne v létě 2012 rekonstrukce stávajících jeslí Rabasova, kde vzniknou dvě nová jeselská oddělení. Celkem tedy budou v jeslích Rabasova 4 oddělení, z nichž jedno bude sloužit jako firemní jesle.

Své děti mohou rodiče do firemních jeslí umístit od 1.10.2012.

Kontakty:

Jesle Rabasova
Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4

tel.: +420 241 442 217

Vedoucí sestra Simona Hanusová, mobil: 724 817 619  (volejte prosím pouze ve všední den mezi 7 a 15.00 hodinou)

E-mail: jesle.rabasova@zzpraha4.cz

Manažerka projektu

Dana Zichová
tel: 725 409 695

Partneři projektu bez finančního zapojení:

  • První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, Praha 4
  • Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4
  • ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE 4,přísp.org., Podolská 208/31, 14700 Praha 4
  • Základní škola a Mateřská škola, Sdružení 1080, Sdružení 1080/2a, 14000 Praha4
  • Základní škola, Jílovská 1100/16, 14200, Praha 4
  • Základní škola, 10 Jižní IV 866/4, 14100, Praha 4
  • Základní škola, Ohradní 1366/49, 14000, Praha 4
  • Základní škola s rozšířenou výukou jazyku a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Filosofská 3, Praha 4
  • Základní škola U Krčského lesa, Jánošíkova 1320/2, 14200, Praha 4