Dětské skupiny

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 provozuje dvě budovy s celkem 7 dětskými skupinami na městské části Praha 4. 

Provoz všech 7 dětských skupin je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR. Více informací o projektech „Provoz dětských skupin ZZ MČ Praha 4“naleznete zde.

Dětské skupiny Kotorská  – Dětská skupina Berušky, Sluníčka, Krtečci

Dětské skupiny Rabasova – Dětská skupina Štěňátka, Koťátka, Žabičky, Myšky

Dokumenty související s poskytováním péče o děti v dětských skupinách:

Pro přihlášení do DS stačí předat vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku.

Upozorňujeme, že předem (doma) může rodič vyplnit pouze Přihlášku a Odhlášku. Ostatní dokumenty budou rodiče vyplňovat až při vstupním pohovoru s hlavní vedoucí DS! Zde na webu jsou dokumenty umístěny pouze z informačních důvodů.

1) Přihláška do dětské skupiny

Přihláška do Dětské skupiny

Children’s Group Application Form – translated in English language – just specimen

2) Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině

VZOR SMLOUVA

Contract on providing child care services in a children’s group – translated in English language – just specimen: CONTRACT

3) Provozní řád dětských skupin:

Rabasova – KoťátkaŠtěňátkaŽabičkyMyšky

Kotorská – KrtečciSluníčkaBerušky

OPERATIONAL RULES – children’s group – translated in English language – just specimen

4) Plán výchovy a péče

Plán výchovy a péče dětských skupin

5) Dokumenty spojené s realizací projektů financovaných z ESF v rámci OPPPR.

Rodič dítěte umístěného do DS je povinen po dobu čerpání dotace, tedy v období 1.1.2018 – 31.12.2020, vyplnit tyto dokumenty:

Karta účastníka – vzor zde

Potvrzení o vazbě na trh práce – vzor zde – Vzor žádosti o vydání potvrzení zde

Čestné prohlášení podpořené osoby – vzor zde

Čestné prohlášení o nástupu budoucím – vzor zde  (vyplňuje pouze rodič, který na pracovní pozici nastoupí až po adaptaci svého dítěte)

6) Odhláška z dětské skupiny

Odhláška z DS