26.5. Mezigenerační spolupráce a Formy péče o děti v ČR

26.5. Mezigenerační spolupráce a Formy péče o děti v ČR

Lektoři – Nikola Křístek a Lenka Hrkľová

V pondělí 26.5.2014 jsme se sešli na již předposledním setkání v rámci pilotního kurzu Asistentka v předškolní péči. S Nikolou Křístkem jsme se zamysleli nad mezigenerační spoluprací nejen v předškolní péči, s Lenkou Hrkľovou jsme probrali formy péče o děti v ČR.