Další spolupracovníci

Odborní experti :
Studijní cesta do velké Británie:
Dana Zichová –manažerka projektu Domácí hlídání 
Tel.: +420 725 409 695  
E-mail: dana.zichova@zzpraha4.cz
Studijní cesta do Polska:
Mgr. Nikola Křístek
Tel.: 603553418
E-mail: nikola.kristek@uniecenter.cz
Studijní cesta na Island:
Bc. Jan Schneider – Ředitel Zdravotnického zařízení Praha 4
E- mail: Jan.schneider@zzpraha4.cz
Studijní cesta do Španělska:
Ing. Jolana Turnerová
E-maily: turnerova@agenturaspiralis.cz