Realizační tým

Realizační tým:

Mgr. Helena Kavanová
Manažer projektu Péče o děti jako mezigenerační most
Zdravotnické zařízení MČ Praha 4
mobil: 775 420 868

 

Lenka Hrkľová
Odborný garant projektu Péče o děti jako mezigenerační most
ZZ MČ Praha 4
Kotorská 1590/40, Praha 4
mobil: +420 775 420 869
Mgr. Veronika Faltysová
Adminstrativní asistent projektu Péče o děti jako mezigenerační most
ZZ MČ Praha 4
Kotorská 1590/40, Praha 4
mobil: +420 775 420 870
Mgr. Zuzana Šímová
tvorba metodiky
ZZ MČ Praha 4
Kotorská 1590/40, Praha 4