Zápis do Dětských skupin na rok 2019/2020

 

Příjem přihlášek na školní rok 2019/2020, bude zahájen 1. března 2019.

Formulář přihlášky je všem zájemcům o využití služby k dispozici ke stažení zde, popřípadě je možné si jej vyzvednout u hlavní vychovatelky dětských skupin, nebo na všech odděleních ZZ MČ Praha 4. Vyplněnou a pediatrem potvrzenou přihlášku je pak nutné osobně donést hlavní vedoucí dětských skupin, a to nejpozději do 28. března 2019. V letošním roce budou do dětských skupin přijímány děti s datem narození od 1. ledna 2017. Seznam přijatých dětí do Dětských skupin zveřejníme na webových stránkách (pod přiděleným číslem) dne 24. května 2019. Všechny rodiče přijatých dětí žádáme, aby telefonicky potvrdili do 30.06.2019 hlavní vedoucí dětské skupiny nástup svého dítěte. Pokud tak neučiní, bude na jeho místo přijato jiné dítě. Jednotlivé dětské skupiny mají kapacitu 20 dětí, v každé z nich působí tři vychovatelky a jedna asistentka vychovatelky. Péče o děti v celkem sedmi dětských skupinách je poskytována v našich prostorách v plně vybavených hernách uzpůsobených zájmům přítomných dětí. Děti mají u nás také k dispozici moderní zahradu, kterou aktivně využívají ke hře. Měsíční školné v našich dětských skupinách od září 2019 činí 4.000 Kč. Stravné je stanoveno na 40 Kč/den. Kontakt: DS KOTORSKÁ – Lenka Pozníková DS RABASOVA – Simona Hanusová