Kulatý stůl 11.-12.2.2014

 

Kulatý stůl 11.2.2014
13:45-14:00 Prezence, občerstvení
14:00-14:15 Uvítání, představení projektu / J. Schneider, ředitel Zdravotnického zařízení MČ Praha 4
14:15-14:30 Obsah kurzu Chůva / Dana Zichová, managerka projektu Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené
14:30 – 14:45 Asistentka v předškolní péči – obsah kurzu / Lenka Hrkľová, odborný garant projektu Péče o děti jako mezigenerační most
14:45-15:05 Obsah kurzu pro nepedagogické pracovníky v Polsku / Bernadetta Mikus-Kocka, Institute for Human Resources Development, www.irzl.pl
15:05-15:35 Financování asistentek v předškolní péči / Zdena Nováková, ředitelka MŠ 4pastelky
15:35-15:55  Kurz pro pracovníky v předškolní péči ve Velké Británii / Sue Raisin-Jones, West Smethwick Enterprise, Family Centre, http://westsmethwickenterprise.co.uk/
15:55 – 16:15 Přestávka občerstvení
16:15 – 16:35 Vzdělávací systém pedagogů v předškolní péči v ČR / Hana Splavcová, Národní ústav vzdělávání
16:35-16:55 Vzdělávání nepedagogických pracovníků na Islandu / Jónina Konradsdottir, Leikskólinn Sólborg, www.solborg.is
16:55-17:15 Obsah kurzu pro nepedagogické pracovníky ve Španělsku / Amaya Diloy García, Fundación Federico Ozanam, http://www.ozanam.es/
17:15-17:35 Shrnutí, příp. diskuse, co z obsahu kurzů probíhající v zahraničí aplikovat v ČR